Новини

Шляхи удосконалення податку на викиди парникових газів в Україні

17.09.2021 / 10:15

Пропонуємо до вашої уваги науково-аналітичну доповідь «ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ», яка підготовлена авторським колективом: к.е.н. Новицькою Надією (Nadiia Novytska); Шумським Олександром; к.е.н. Рябчиним Олексієм; к.е.н. Хлєбніковою Інною (Inna  Khlebnikova); Кравченко Інною (Инна Кравченко); Лепехою Мариною; д.е.н., доцентом Пасічним Миколою (Mykola Pasichnyisichnyi).

У виданні викладено пропозиції щодо реформування вітчизняного податку на викиди парникових газів як ефективного інструменту обмеження викидів СО2 та фінансування державного бюджету. Наголошено на необхідності вжиття запропонованих заходів, зважаючи на уведення в Україні з 2025 р. системи торгівлі викидами, а також виклики, створенні впровадженням у ЄС з 2023 р. механізму регулювання вуглецевого кордону (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Основні результати дослідження є науково обґрунтованими та базуються на досвіді європейських країн щодо комбінування системи екологічного оподаткування з системою торгівлі викидами ЄС та механізмом підтримки мінімального рівня цін на викиди СО2. У виданні також запропоновано підходи до вдосконалення екологічного оподаткування викидів в атмосферне повітря метану.

Сподіваємося, що результати проведеного дослідження стануть корисними державним органам та іншим стейколдерам під час розроблення пропозицій щодо формування та реалізації податкової політики у сфері екологічного оподаткування.

Завантажити