Новини

30 вересня – граничний термін подання Звіту про КО та Повідомлення про участь у МГК: ДПС звертає увагу на деякі нюанси їх складання

22.09.2021 / 14:01
30 вересня – граничний термін подання Звіту про КО та Повідомлення про участь у МГК: ДПС звертає увагу на деякі нюанси їх складання

Про деякі нюанси подання звіту про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній розповів для ЗМІ заступник начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Андрій Суббот.

За його словами, усі платники, які в 2020 році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані до 1 жовтня 2021 року подати Звіт про контрольовані операції.

Звіт про контрольовані операції платники подають в електронній формі. З описом контрольованих операцій платники можуть ознайомитися в п. 39.2 Податкового кодексу України. Це операції за участі нерезидентів. Здійснюючи операції з нерезидентами, платникам необхідно звертати увагу на Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ПКУ, затверджений постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1045.

Крім того, необхідно звернути увагу на Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, у якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджений постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480.

«Господарські операції визнаються контрольованими, якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік та одночасно обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік», – зазначив Андрій Суббот.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

За 2020 рік Звіт про контрольовані операції платники податків подають за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 31.12.2020 р. № 841.

Звертаємо увагу платників, що в основній таблиці додатка Звіту про контрольовані операції з’явилися дві нові графи стосовно джерел інформації, використаних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Також варто звернути увагу платників, що перелік сировинних товарів затверджений постановою КМУ від 09.12.2020 р. №1221, набрав чинності 01.01.2021 року.

Платники, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, окрім Звіту про контрольовані операції, зобов’язані подати також Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Його необхідно подати до 1 жовтня 2021 року. Таким чином, останній день подання – 30.09.2021.

Форму Повідомлення затверджено Наказом Міністерства Фінансів України за № 839 від 31.12.2020 року. Наказ набрав чинності в день опублікування – 19 березня 2021 року.

Згідно з пп. 39.4.2.2 пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема, таку інформацію:

а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків у державі (на території) її реєстрації;

б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків у державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;

в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується, дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;

г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.

Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

При цьому п. 53 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що норми п. 39.4 ст. 39 ПКУ щодо подання платниками податків повідомлень про участь у міжнародній групі компаній вперше застосовуються у 2021 році за 2020 рік.

За матеріалами Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП