Новини

Цінні папери: як формується Список емітентів, що мають ознаки фіктивності?

04.10.2021 / 12:41

НКЦПФР на засіданні 30 вересня 2021 року схвалила низку рішень щодо включення п’яти акціонерних товариств до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та зупинення обігу їх цінних паперів:

- ПРАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»;
- ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ»;
- ПРАТ «ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД»;
- ПАТ «ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ МІТЕЛ»;
- ПРАТ «НГМЗ-БУР».

Комісія провела ґрунтовний аналіз на відповідність критеріям фіктивності емітентів цінних паперів на підставі наявної в Комісії регулярної річної інформації за 2020 рік та звіту про фінансовий стан.

Так, фахівцями регулятора виявлено порушення у діяльності товариств та відповідність критеріям фіктивності, а саме:

- середньомісячна величина заробітної плати за звітний період, є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;

- відсутність чистого доходу від реалізації продукції станом на кінець фінансового року;

- оборотні активи складають менш ніж 25% активів емітента станом на кінець звітного періоду;

- непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль, або неутворення органів управління товариства протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства.

Кожне із акціонерних товариств відповідає щонайменше трьом вищезазначеним ознакам фіктивності, що є підставою для включення до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Нагадаємо, що Список є відкритою та доступною базою для всіх охочих, до якої вносяться емітенти, що не дотримується чи навмисно порушують встановлені норми чинного законодавства у своїй діяльності. Бути виключеним зі Списку емітент може бути у разі, якщо надасть до регулятора документи, що підтверджують усунення підстав для визнання його таким, що має ознаки фіктивності. Формування, ведення та внесення змін до Списку здійснюється Комісія в електронному вигляді та публікується на власному офіційному вебсайті https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/#tab-1