Новини

В довідці про опломбування РРО виявлено помилку: хто має її виправити?

07.10.2021 / 15:16

ВІДПОВІДЬ

У разі, якщо ЦСО виявив помилку у довідці про опломбування, він має подати нову довідку про опломбування з правильною інформацією до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Дані останньої довідки про опломбування, яка надійшла від ЦСО про опломбування РРО з відповідними фіскальним та заводським номером, найменуванням моделі та версії програмного забезпечення, що належить відповідному суб’єкту господарювання, будуть вважатись актуальними даними про опломбування такого РРО.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Згідно з пп. 1 та 14 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані, зокрема:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування РРО, ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування (далі – ЦСО) в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 601).

Пунктами 13, 36 та 51 Порядку № 601 та п. 3 розд. ІІ Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій (далі – Порядок № 547), що розроблений відповідно до ст. 7 Закону № 265 та затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями, (далі – Наказ № 547), визначені умови, за яких ЦСО здійснює опломбування РРО та видає довідку про опломбування РРО.

Пунктом 7 розд. II Порядку № 547, зокрема, встановлено, що після опломбування РРО ЦСО видає (або додає) суб’єкту господарювання Довідку про опломбування реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ЦСО (далі – довідка про опломбування), наведеною у додатку 2 до Порядку № 547.

Довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких, зі встановленими в правому верхньому куті корінцями засобів контролю, зберігається в ЦСО, що здійснив опломбування, другий надається суб’єкту господарювання, третій надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

У всіх випадках, передбачених Порядком № 547, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО повинен направити засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування.

Абзацом другим п. 12 глави 2 розд. II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого Наказом № 547, зокрема, встановлено, що примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до контролюючого органу у час та дату, що зазначені у квитанції про прийняття (реєстрацію) відповідного електронного документа (перша квитанція).

Порядком № 547 не передбачено можливість складання та подання уточнюючої довідки про опломбування.

У разі, якщо ЦСО виявив помилку у довідці про опломбування, він має подати нову довідку про опломбування з правильною інформацією до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Дані останньої довідки про опломбування, яка надійшла від ЦСО про опломбування РРО з відповідними фіскальним та заводським номером, найменуванням моделі та версії програмного забезпечення, що належить відповідному суб’єкту господарювання, будуть вважатись актуальними даними про опломбування такого РРО.

За матеріалами Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП