Новини

ПДФО: запитання-відповіді

19.10.2021 / 15:00
ПДФО: запитання-відповіді

На запитання платників відповідає начальниця Управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Лариса БЕРЕЗЮК.


Податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Сплачуючи його, наші краяни дбають про добробут територіальних громад та виконують свій конституційний обов’язок перед державою.

При цьому основну частину в надходженнях цього платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія нелегальній зайнятості – одне із пріоритетних завдань податкової служби.

Лише офіційні робочі місця гарантують громадам Тернопільщини стабільні надходження податку на доходи фізичних осіб. Крім того, кожен працівник, який оформлений легально, може розраховувати на соціальні гарантії від держави у випадку втрати працездатності чи виходу на пенсію. Адже легалізація робочих місць – одне з першочергових завдань для лідерів територіальних громад.  Тож варто бути у курсі усіх тонкощів справляння цього податку.

 Як нараховуються суми ПДФО з доходів фізичної особи, виплачених за договорами земельного сервітуту?

 Дохід, отриманий платником податку – фізичною особою у вигляді плати за договором про встановлення земельного сервітуту включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

При цьому сплата (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору, утриманого податковим агентом з доходу у вигляді плати за користування земельною ділянкою, щодо якої встановлений земельний сервітут, здійснюється таким податковим агентом за своїм місцезнаходженням.

– Чи відображається в графі «Працювало за трудовими договорами» додатка 4ДФ до Розрахунку кількість працівників, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах, по догляду за дітьми тощо й по яких у звітному періоді не здійснювалось нараховування (виплата) доходів за ознакою «101»?

 Кількість працівників, які знаходяться у відпустках по вагітності та пологах, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження заробітної плати, тощо та по яких у звітному періоді не здійснювалось нараховування (виплата) доходів за ознакою «101» в графі «Працювало за трудовими договорами» додатка 4ДФ до Розрахунку не відображається.

– Як оподатковується та відображається в додатку 4ДФ до Розрахунку дохід, у вигляді грошової суми, виплаченої юридичною особою – електропостачальником фізичній особі – побутовому споживачу за продану нею електричну енергію, яка вироблена з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом?

 Дохід у вигляді грошової суми, виплаченої юридичною особою – електропостачальником фізичній особі – побутовому споживачу за продану нею електричну енергію, яка вироблена з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. і військовим збором за ставкою 1,5 відс., та відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «127».

– Яким чином подавати Розрахунок та додаток 4ДФ до Розрахунку за відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати ПДФО до бюджету, а саме у складі основного Розрахунку чи формувати окремий Розрахунок за підрозділ?

 Особи, які відповідно до Податкового кодексу України мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані, зокрема, подавати у строки для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) до контролюючого органу за основним місцем обліку.

При цьому, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Отож, юридична особа подає окремий Розрахунок з додатком 4ДФ за кожен із відокремлених підрозділів юридичної особи, не уповноважених нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб до бюджету.

– Чи повинен суб’єкт господарювання при нарахуванні (виплаті) доходу підприємцю – платнику єдиного податку за видами діяльності, які не зазначені в його облікових даних, утримувати ПДФО?

 Під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання чи самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

– Чи має право податковий агент виплачувати дохід фізичній особі, у якої відсутня відмітка у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та довідка про отримання РНОКПП?

 Ні, не має. Податковий агент має право виплачувати дохід фізичним особам, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, та громадянам України, у паспортах яких є відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

– В які терміни податковий агент повинен перерахувати до бюджету ПДФО з виплачених доходів, у тому числі в разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого платнику податку?

 Податок на доходи фізичних осіб сплачується податковими агентами під час виплати оподатковуваного доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у негрошовій формі, протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено, податок на доходи фізичних осіб підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Чи потрібно юридичній особі застосовувати податкову соціальну пільгу при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу?

 Податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини (авансу).

– Чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії отримує заробітну плату?

 Фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного фонду України отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог п. п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.

– Яка передбачена форма заяви (довідки) підтвердження, що чоловік (дружина) не користується правом на підвищений граничний розмір доходу кратно кількості дітей, що дає право на податкову соціальну пільгу?

 Відомості про те, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей відображаються у заяві про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги, яка надається платником податку роботодавцю на застосування податкової соціальної пільги.

При цьому окремої форми заяви про застосування пільги або довідки – підтвердження того, що чоловік або дружина не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей нормами Податкового кодексу України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено.

За матеріалами ГУ ДПС у Тернопільській області