Новини

Звіт про КО та Повідомлення про участь в МГК: хто їх мав подавати до податкової за 2020 рік – нерезидент чи його постійне представництво?

22.10.2021 / 15:31

ВІДПОВІДЬ

Звіт та Повідомлення в Україні може подати особа, уповноважена на це нерезидентом. У розділі «Загальні відомості» Звіту та Повідомлення зазначаються реєстраційні дані такого нерезидента як платника податків в Україні.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Нерезиденти (іноземні компанії, організації), постійні представництва яких перебували на обліку в якості платників податку на прибуток підприємств, зобов’язані були протягом трьох місяців (з 1 січня 2021 року до 31 березня 2021 року включно) подати до контролюючих органів документи для взяття їх самих (нерезидентів) на облік в якості платника податку на прибуток. Після взяття на облік нерезидент включається до реєстру платників податків – нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.

Виходячи з вимоги абзацу першого пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ), нерезиденти, які зареєстровані в Україні як платники податку на прибуток підприємств та які здійснюють свою діяльність в Україні через постійні представництва, за умови, що їх операції із постійним представництвом за підсумками звітного року визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ, зобов’язані подати Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) та Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення) до 01 жовтня року, що настає за звітним.

Звіт та Повідомлення подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.

Нерезидент, який був поставлений на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва є правонаступником щодо всіх податкових активів і зобов’язань такого постійного представництва, в тому числі тих, які виникли в податкових періодах, у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

Такий нерезидент з моменту постановки на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва несе відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств цього постійного представництва, в тому числі за періоди, у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

В Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 року № 277, зазначено, що нерезидент може наділити повноваженнями зі сплати податку на прибуток підприємств свій зареєстрований (акредитований або легалізований) відокремлений підрозділ (філію, відділення, представництво тощо). Відповідні повноваження і обов’язки можуть бути передбачені у положенні про відокремлений підрозділ, яке затверджується нерезидентом, або у довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Таким чином Звіт та Повідомлення в Україні може подати особа, уповноважена на це нерезидентом. У розділі «Загальні відомості» Звіту та Повідомлення зазначаються реєстраційні дані такого нерезидента як платника податків в Україні.

За матеріалами Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП