Новини

Іноземець втратив «податковий номер»: як його відновити?

22.10.2021 / 16:19

Відповідно до п. 70.9 ст. 70 ПКУ та п. 7 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 (далі – Положення №822), за зверненням фізичної особи, її законного представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) (картка платника податків, наведена у додатку 3 до Положення №822) відповідно до порядку, визначеного Положенням №822 (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

При необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа – платник податків подає до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР (далі – Заява за ф. №5ДР), наведена у додатку 12 до Положення №822.

Фізичні особи подають до контролюючого органу Заяву за ф. №5ДР особисто або через представника.

Абзацом третім п. 3 розд. VII Положення №822 визначено, що якщо довірена особа (представник) є іноземцем або особою без громадянства, то до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Представники іноземців та осіб без громадянства звертаються за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві, а іноземців та осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, – до контролюючих органів, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному особу) – іноземця необхідно:

1.Подати до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві (за вибором):

- заяву про внесення змін до Державного реєстру за ф. №5ДР;

- документ, що посвідчує особу представника та засвідчений в установленому законодавством порядку оригінал його перекладу українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні);

- копію документа, що посвідчує особу довірителя та засвідчений в установленому законодавством порядку оригінал його перекладу українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу;

- оригінал довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копію.

2.Звернутися до контролюючого органу, до якого подавалась Заява за ф. №5ДР, для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, при цьому пред’явити документи, які надавались при поданні Заяви за ф. №5ДР.

За матеріалами ГУ ДПС у Тернопільській області