Новини

Операції з постачання вугілля: як відмовитися від застосування пільги з ПДВ?

01.11.2021 / 10:25

ВІДПОВІДЬ

Платник податків може відмовитися від використання пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви. У Заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву. 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Згідно з п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ тимчасово, до 01 січня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

У випадку застосування зазначеної пільги норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви.

Заява, у якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги.

Відмова від використання пільги, зазначеної п. 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, чи зупинення її використання застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду, зазначеного у заяві.

Відповідно до п. 2 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21) податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог ПКУ та законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Пунктом 9 розділу III Порядку № 21 встановлено, що у складі декларації подаються передбачені Порядком № 21 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (додаток 2 до Порядку № 21) (далі – Заява), подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

У Заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.

При цьому формою Заяви передбачено проставлення відмітки про її одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер).

Отже, враховуючи  що Заява подається до настання звітного (податкового) періоду, в якому платник податку не передбачає використання пільги, передбаченої п. 45 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, та не є додатком до декларації, така Заява може бути подана як самостійний документ (в електронній формі або на паперових носіях).

За матеріалами ГУ ДПС у Донецькій області