Новини

Декларація з податку на прибуток: які найпоширеніші помилки виявили податківці при її заповненні?

17.11.2021 / 09:04
Декларація з податку на прибуток: які найпоширеніші помилки виявили податківці при  її заповненні?

Закінчилась чергова кампанія декларування податку на прибуток підприємствами з квартальним періодом звітності. Відмічаємо, що при заповненні декларації з податку на прибуток, на жаль, є несуттєві помилки, які між тим з метою їх виправлення потребують уваги та додаткових витрат часу відповідальних працівників фінансово-економічних підрозділів підприємств. Про це повідомив заступник начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Андрій Суббот.


За результатами проведенного моніторингу звітності, Андрій Суббот запропонував огляд таких помилок.

Помилка 1

Показник зазначений в рядку 1 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» декларації не відповідає даним, які відображені у фінансовій звітності (Звіт про фінансові результати ф. № 2).

Дані рядка 01 декларації мають відповідати сумі рядків 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Звіту про фінансові результати (ф. № 2).

Помилка 2

Показник зазначений в рядку 2 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ (+, -)» декларації не відповідає даним, які відображені у фінансовій звітності (Звіт про фінансові результати ф. № 2).

Дані рядка 02 декларації мають відповідати даним рядка 2290 (у разі отримання прибутку) або рядка 2295 (у разі отримання збитку) Звіту про фінансові результати (ф. № 2).

Помилка 3

Не проставлені відмітки (+) в спеціальному полі «Наявність додатків» щодо систему звітування П(С)БО або МСФЗ

Помилка 4

Не проставлені відмітки (+) в спеціальному полі «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності»

Помилка 5

Невірне заповнення додатку ПП до декларації з податку на прибуток в частині вказування строку користування пільгою (з урахуванням того, що декларація впродовж року заповнюється наростаючим підсумком) та наведення замість втрат бюджету у вигляді суми податку на прибуток  не сплаченого до бюджету всієї суми прибутку/витрат.

У додатку ПП до Декларації з податку на прибуток відображаються відомості щодо:

- коду пільги та найменування пільги за кожним видом податкових пільг з податку на прибуток підприємств згідно із довідником пільг, затвердженим ДПС;

- найменування податкової пільги згідно з довідником пільг;

- суми податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

- строку користування податковою пільгою у звітному періоді;

- суми податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Андрій Суббот нагадав, що з 17.08.2021 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 04.06.2021 р. № 317, яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. За оновленою формою платникам необхідно подавати Податкові декларації з податку на прибуток підприємств (звітні та уточнюючі) починаючи з 01.01.2022 р.