Новини

Декларація з податку на прибуток за угодою про розподіл продукції: податківці про особливості її заповнення

19.11.2021 / 13:01
Декларація з податку на прибуток за угодою про розподіл продукції: податківці про особливості її заповнення

Начальник Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Володимир Коломієць на сторінках друкованого видання розповів про форму декларації з податку на прибуток підприємств, на що звернути увагу та як заповнювати.


25 серпня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2021 р. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2021 р. за № 1038/36660, яким затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції.

Наказ № 332 розроблено з метою забезпечення можливості складання та подання звітності інвесторів (операторів) з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності за угодою про розподіл продукції та забезпечення виконання положень ст. 336 розділу XVIII «Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції» і розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.

Отже, загальна частина форми декларації передбачає:

У рядку 1 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» проставляється відмітка про тип поданої декларації у відповідних полях:

«Звітна» для декларації, що подається за звітний (податковий) період;

«Звітна нова», якщо в поданій за звітний (податковий) період декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової звітної декларації до настання граничного терміну її подання;

«Уточнююча», якщо помилка виправляється шляхом подання уточнюючої декларації після настання граничного терміну подання декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється.

У рядку 2 «Звітний (податковий) період1» у полі «рік» зазначається рік, а у полі «квартал» зазначається І, II, III або IV квартал відповідно звітному (податковому) кварталу, за який подається декларація.

У рядку 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється » у полі «рік» зазначається відповідний рік, а у полі «квартал» — звітний (податковий) квартал, що уточнюється («І квартал», «II квартал», «III квартал» або «IV квартал»).

Для звітної (звітної нової) декларації рядок 3 заповнюється при наявності додатка ВП.

Для уточнюючої декларації у рядку 2 та рядку 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється.

У рядку 4 «Назва угоди про розподіл продукції» у відповідних полях зазначається повне найменування угоди про розподіл продукції, її дата та номер. *

У рядку 5 «Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції» зазначається повне найменування інвестора (оператора) згідно з реєстраційними документами.

У рядку 6 «Податковий номер інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції» у відповідних полях потрібно проставляти податковий номер угоди про розподіл продукції, за яким її зареєстровано, а не інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, з метою коректного відображення показників в ІКП суб’єктів господарювання, задекларованих в декларації за угодою про розподіл продукції.

У рядку 7 у відповідних клітинках проставляється код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 8 зазначається податкова адреса, за якою інвестором-резидентом або інвестором-нерезидентом (його постійним представництвом) зареєстровано угоду про розподіл продукції, а також поштова адреса, телефони, електронна адреса.

У рядку 9 зазначаються назва країни, за законами якої зареєстровано юридичну особу-нерезидента, код іфаїни резиденції — відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони, а також її місцезнаходження (адреса).

У рядку 10 зазначається найменування контролюючого органу, до якого подається декларація.

Основна частина форми декларації передбачає такі показники:

Рядок 01 «Вартість прибуткової продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції».

Рядок 02 ПВ «Податкові витрати, передбачені угодою про розподіл продукції», до якого переноситься показник рядка 02 додатка ПВ до декларації.

Рядок 03 КВ «Коригування витрат, які виникають відповідно до розділу III Податкового кодексу України та застосовуються до інших витрат, які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до Угоди (+, -)», який враховується під час обчислення об’єкта оподаткування та до якого переноситься підсумковий показник рядка 03 додатка КВ до декларації.

Рядок 04 «Об’єкт оподаткування (рядок 01 - (рядок 02 ПВ - рядок 03 КВ))».

Рядок 05 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду)», в якому відображається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду.

Тобто, якщо показник рядка 04 декларації за попередній звітний (податковий) період мав від’ємне значення, то у рядку 05 декларації за звітний (податковий) період така сума відображається без знака «-».

Рядок 06 «Податок на прибуток (рядок 04 - рядок 05) х _________ ставка податку4 /100)» містить інформацію про податок на прибуток, який визначається шляхом зменшення об’єкта оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду) та множенням отриманого результату на ставку податку. Ставка податку на прибуток зазначається у відсотках у розмірі, визначеному п. 136.1 ст. 136 розділу III Кодексу.

До рядка 07 ПН «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам» переноситься сума з рядка 32 графи 8 таблиці 1 додатка ПН до декларації. Оскільки додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту якому виплачуються доходи, то у разі, якщо до декларації подається кілька додатків ПН, до рядка 07 ПН декларації переноситься сума рядків 32 графи 8 таблиці 1 з усіх додатків ПН до декларації.

Рядки 08-11 блоку «Виправлення помилок5» заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 розділу II Кодексу.

Рядок 08 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 06 - рядок 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08-10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції (+, -)», який дорівнює показнику:

  • для звітної, звітної нової — рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до декларації;
  • для уточнюючої — (рядок 06 - рядок 06 декларації, яка уточнюється).

До рядка 09 «Сума штрафу (5%) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08-10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції)» переноситься показник рядка 09, таблиці 2 додатка ВП до рядків 08-10 декларації.

Рядок 10 «Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08-10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції», який дорівнює показнику:

  • для звітної, звітної нової - рядок 10 таблиці 2 додатка ВП до декларації;
  • для уточнюючої містить інформацію про суму пені, нарахованої на виконання вимог пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 розділу II Кодексу.

Рядок 11 «Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку’ на прибуток підприємства за угодою про розподіл продукції (позитивне значення рядка 08 х 3%)» дорівнює позитивному значенню рядка 08 х 3 / 100.

Прикінцева частина форми декларації містить:

Поле «Наявність додатків6» у відповідних клітинках якого проставляється позначка «+» про наявність додатків ПВ, ПН, КВ, АМ, ТЦ, ВП.

Додаток ТЦ заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до ст. 39 розділу І Кодексу.

Поле «Наявність доповнення8» заповнюється у разі подання разом з декларацією доповнення та пояснення відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу. Таке доповнення складається у довільній формі з поясненням мотивів його подання та вважатиметься невід’ємною частиною декларації. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі, заповнивши відповідні рядки з цього блоку декларації.

Крім того зазначу, що декларація також повинна містити обов’язкові реквізити, визначені п. 48.3 ст. 48 Кодексу та враховувати вимоги ст. 48 «Складення податкової декларації» Кодексу.