Новини

Місцезнаходження ВПП змінюється до закінчення календарного року: чи потрібно змінювати основне місце обліку?

23.11.2021 / 09:45

ВІДПОВІДЬ

У разі зміни місцезнаходження ВПП, пов’язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці:

  • до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року) не змінюється основне місце обліку такого платника і платник перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП;
  • якщо до початку нового бюджетного періоду стосовно платника податків прийнято рішення про припинення, основне місце обліку платника не змінюється, процедури переведення припиняються та платник продовжує перебувати на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП;
  • з початку нового бюджетного періоду та у разі включення до Реєстру ВПП на такий період, платник може самостійно прийняти рішення щодо зміни свого основного місця обліку та перевестись на облік до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, шляхом подання заяви за ф. № 1-ОПП;
  • з початку нового бюджетного періоду та у разі не включення до Реєстру ВПП на такий період змінюється основне місце обліку та платник переводиться на обслуговування до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням шляхом подання заяви за ф. № 1-ОПП або на підставі рішення ДПС про зміну основного місця обліку платника.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Відповідно до абзацу третього п. 64.7 ст. 64 ПКУ після включення платника податків до Реєстру великих платників податків (далі – Реєстр ВПП) та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі – центральний орган ДПС), про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу ДПС, який здійснює супроводження великих платників податків (далі – ВПП), з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр ВПП, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному органі центрального органу виконавчої влади або його структурних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням територіального органу центрального органу ДПС, який здійснює супроводження ВПП, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням за переліком, визначеним центральним органом ДПС, або через які провадиться діяльність такого ВПП.

Абзацом сьомим п. 64.7 ст. 64 ПКУ визначено, що ВПП щодо якого центральним органом ДПС прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження ВПП, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку.

Згідно з пп. 5 розд. IIІ Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 911) платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП та не включений до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку нового календарного року, крім випадків, коли:

  • стосовно платника податків прийнято рішення про припинення;
  • платник податків має перспективи досягнення критеріїв ВПП (такі платники податків можуть обліковуватись у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, не більше одного календарного року).

Зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою за формою № 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) (далі – заява за ф. № 1-ОПП).

Пунктом 7 розд. IIІ Порядку № 911 визначено, що у разі зміни місцезнаходження, пов’язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, що належить до категорії ВПП, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, з початку календарного року, що настає за роком, у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження.

Зняття з обліку/взяття на облік ВПП проводиться за заявою за ф. № 1-ОПП відповідно до загальних процедур, визначених Порядком № 911.

Враховуючи викладене, у разі зміни місцезнаходження ВПП, пов’язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці:

  • до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року) не змінюється основне місце обліку такого платника і платник перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП;
  • якщо до початку нового бюджетного періоду стосовно платника податків прийнято рішення про припинення, основне місце обліку платника не змінюється, процедури переведення припиняються та платник продовжує перебувати на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП;
  • з початку нового бюджетного періоду та у разі включення до Реєстру ВПП на такий період, платник може самостійно прийняти рішення щодо зміни свого основного місця обліку та перевестись на облік до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, шляхом подання заяви за ф. № 1-ОПП;
  • з початку нового бюджетного періоду та у разі не включення до Реєстру ВПП на такий період змінюється основне місце обліку та платник переводиться на обслуговування до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням шляхом подання заяви за ф. № 1-ОПП або на підставі рішення ДПС про зміну основного місця обліку платника.

За матеріалами Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП