Новини

Збори засновників КІФ: НКЦПФР про внесення змін до протоколу

24.11.2021 / 09:00

Для полегшення роботи учасників ринків капіталу НКЦПФР роз’яснила зміни до протоколу зборів засновників КІФ (корпоративного інвестиційного фонду) відповідно до чинного законодавства.

Ключові моменти, на які Комісія звертає увагу:

- законодавство не встановлює заборони внесення зборами засновників/єдиними засновником змін до прийнятого рішення, зокрема, в частині зміни найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок, а також дати проведення установчих зборів КІФ, за умови дотримання вимог частини першої статті 10 Закону;

- такі зміни до протоколу зборів засновників КІФ затверджуються протоколом зборів засновників КІФ та засвідчуються підписами засновників фонду. Протокол подається в пакеті документів на реєстрацію регламенту та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру ІСІ;

- такі зміни до рішення одноосібного засновника КІФ затверджуються рішенням одноосібного учасника фонду, оформлюються ним письмово у формі рішення та засвідчуються нотаріально. Рішення подається в пакеті документів на реєстрацію регламенту та внесення відомостей до Реєстру.

Комісія підготувала роз’яснення задля трактування норм частини четвертої статті 9 Закону та розділу ІІ Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (рішення Комісії від 20.06.2013 року №1104), якими встановлено етапи створення КІФ, а також перелік відповідних документів, що подаються в рамках кожного з етапів.

З повним текстом роз’яснення можна ознайомитись тут