Новини

Документація з ТЦУ: ідентифікація та вибір зіставних операцій

20.12.2021 / 12:05
Документація з ТЦУ: ідентифікація та вибір зіставних операцій

Тетяна САВЧУК,
аудитор, керівник практики ТЦУ та аудиту ID Legal Group


Із завидною позитивною динамікою податковий орган на чолі з Мінфіном намагаються налагодити процес ефективного відстеження контрольованих операцій та встановити, на скільки це можливо, зрозумілі та чіткі правила їх обґрунтування. В цьому контексті презентований у вересні 2021 року проект Порядку встановлення відповідності умов контрольованих операцій  із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» (далі Порядок), який є корисним не тільки для сировинних товарів, але й для інших типів контрольованих операцій, містить багато доречних рекомендацій, які варто знати та за потреби – застосовувати.

Відтак, ми вирішили зробити серію публікацій щодо різних елементів, які є обов’язковими при складанні документації з ТЦУ, зробивши складне простим.

Одним з найперших питань, від якого залежить і вибір методу, показника, і результат економічного аналізу (висновки за ним) є ідентифікація та вибір зіставних операцій (внутрішніх та зовнішніх).

Існуюча практика, так же як і Порядок, віддають перевагу  саме внутрішнім зіставним операціям, мають безпосередній і більш тісний зв'язок з контрольованою операцією на відміну від зовнішніх зіставних операцій. Вони є більш надійним та простим джерелом інформації, оскільки така інформація є більш доступною та повною для аналізу, вона найкраще враховує усю специфіку діяльності платника податків та є найбільш надійним джерелом інформації.

Саме внутрішні зіставні операції за потреби у поєднанні з доступом до іншої інформації, що має критичне значення для розрахунку необхідних коригувань для досягнення зіставності, дозволяє більш точно визначати результати дотримання принципу «витягнутої руки» і є підходом, якому слід віддавати перевагу. 

Вимоги до внутрішніх зіставних операцій, щоб вони могли вважатись зіставними:

  • неконтрольовані операції повинні бути регулярними, а не разовими;
  • внутрішні співставні операції мають бути з декількома контрагентами;
  • обсяги неконтрольованих операцій мають бути зіставними до обсягів контрольованих операцій.

Потрібно зізнатись, що прагнучи собі штучно створити «потрібні» внутрішні зіставні операції, деякі платники податків проводили декілька внутрішніх операцій з одним чи двома неконтрольованими контрагентами, які є нетиповими для стандартних умов бізнесу, і на яких в послідуючому платники вибудовували свої розрахунки. Саме через це відповідні зміни були внесені до пункту 39.3.3.4 ст. 39 ПКУ та такі вимоги враховані в Порядку. Тобто разові операції з окремими штучними контрагентами на несуттєві суми не будуть задовольняти у повному обсязі вимог до співставності та найімовірніше контролери такі операції не визнають співставними.

Основний висновок, який має випливати із вказаного обмеження – співставні операції не потрібно створювати штучно: вони або є по природі діяльності платника податків, або їх відсутність має спонукати до пошуку зовнішніх співставних операцій. 

У питанні визначення доступних зовнішніх джерел інформації, основне, чим має керуватись платник податків -  джерело інформації має найбільш точно відображати економічні умови здійснення відповідної операції. Наприклад, для сировинних товарів – джерело інформації має містити ціни на відповідних ринках, враховувати необхідні характеристики відповідного товару. В цьому контексті платники податків, які здійснюють КО із сировинними товарами,  не обмежені жорсткими рамками цінових агентств чи бірж та мають право на вибір серед інформації низки інформаційно-аналітичних продуктів міжнародних цінових агентств та компаній таких як Argus Media, FastMarkets, IHS Markit, Refinitiv Holdings, S&P Global Platts, а також інформаційно-аналітичних продуктів двох національних підприємств – ДП «Держзовнішінформ» та ДП «Укрпромзовнішекспертиза». Ті ж платники, які здійснюють КО з іншими, ніж сировинні, товарами, мають можливість користуватись будь-якими доступними інформаційними джерелами, які містять доречну та повну інформацію (щодо фінансових показників, ринків, структури власності тощо). 

Для того, аби платник податків міг ідентифікувати, які ж операції можуть бути визначені як зіставні, він має ідентифікувати ключові характеристики, яким повинні відповідати будь-які неконтрольовані операції/котирувальні ціни з метою оцінки їх як потенційно зіставних. При цьому, зіставною може залишитись також і та операція, щодо якої окремі характеристики зіставності можуть не дотримуватись у повному обсязі (вважається, що незначні відхилення в окремих операціях не чинитимуть суттєвого впливу на розрахований ринковий діапазон).  

Якщо ж між умовами контрольованої операції та умовами  неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, існують значні відмінності, що суттєво впливають на ціну угод, платники податків мають здійснити відповідні доречні коригування, які таку характеристику відкоригують та належну зіставність забезпечать.

Стосовно коригувань: які вони можуть бути та яким чином мають застосовуватись ми розглянемо в нашій наступній публікації.