Новини

Судова практика: які наслідки надання суду документів, не наданих під час перевірки?

24.12.2021 / 13:11

Ненадання документів під час податкової перевірки позбавляє платника податків права посилатися на такі документи у подальшому.

Винятком є лише 2 випадки:

  1. надання таких документів контролюючому органу після завершення перевірки протягом 10 (5) робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки) перевірки (п.86.7 та пп. 86.7.4 ст.86 Податкового кодексу України);
  2. ненадання цих документів під час податкової перевірки внаслідок їх вилучення правоохоронними органами в рамках кримінального процесуального законодавства України.

Джерело - правовий висновок Верховного Суду (у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду):

«Позивачем не спростовано та матеріалами справи підтверджується, що зазначені документи, під час перевірки не подавалися. При цьому, відповідно до положень п. 44.7 ПК України, відсутні докази того, що податковий орган відмовився їх прийняти до врахування у зв'язку з проведенням перевірки. Не надано також доказів подання вказаних документів після завершення перевірки, що передбачено положеннями п. 44.7 ПК України. Крім того, відсутні докази вилучення у позивача первинних документів в рамках КПК України.

…обов'язок контролюючого органу здійснювати перевірку на підставі первинних документів кореспондується з обов'язком платника податків зберігати такі первинні документи та надавати їх при перевірці. Не надання таких документів нормами п. 44.6 ПК України прирівнюється до їх відсутності. Єдине виключення при застосуванні правових наслідків ненадання платником податків на вимогу контролюючого органу зазначених вище документів становить їх відсутність внаслідок виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами.

Надання первинних документів згодом, у тому числі під час розгляду справи у суді та проведення економічної експертизи, не змінює статусу цих документів, як таких, що були відсутні на час формування даних звітності та їх надання згодом не має правових наслідків для цілей підтвердження правомірності формування спірних сум податкових вигод у відповідний податковий період.

Відтак, колегія суддів Верховного Суду погоджується із висновком суду першої інстанції, що … витрати під час перевірки не підтверджені належними доказами.»

(Постанова від 21.10.2021р у справі № 802/1464/17-а,

АЛЕ див. протилежний правовий висновок у іншій справі -

постанову від 17.02.2020 р. у справі № 808/7101/15)

P.s. Більше про поточну судову практику читай тут.