Новини

Податкова амністія – останній шанс вивести із тіні та легалізувати свої статки

24.12.2021 / 11:05

Для ЗМІ заступник начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП Андрій Суббот прокоментував наступне.

«Про головну мету одноразового добровільного декларування наразі вже багато повідомлень та публікацій. Для держави це можливість збільшення реального ВВП, отримання додаткових податкових надходжень у майбутньому, а для громадян, котрі з тих чи інших причин не сплатили податки, — останній шанс вивести із тіні та легалізувати свої статки», — повідомив Андрій Суббот.

Скористатись цією нагодою можуть фізичні особи-резиденти, у т.ч. самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) ці об’єкти, і які відповідно до законодавства є чи були платниками податків.

Однак, Андрій Суббот  звернув увагу на те, що декларантами не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 р., подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади). Крім того, декларантами не можуть бути особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Анбрій Суббот зазначив, що наступним питанням, з яким необхідно розібратись та визначитись декларанту, є об’єкт декларування, тобто що саме необхідно зазначити в декларації. Об’єктами одноразового добровільного декларування можуть бути активи чи грошові активи фізичної особи, що належать їй на праві власності і знаходяться на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової добровільної декларації, у т.ч. валютні цінності, нерухоме майно, рухоме майно, частки (паї) у майні, цінні папери та/або фінансові інструменти, права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, інші активи, у т.ч. майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного йому доходу.

Подача декларації здійснюється безпосередньо декларантом до контролюючого органу в електронній формі. Декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках зі спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової добровільної декларації. Після подання декларації та протягом періоду добровільного декларування декларант може одноразово скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та/або іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на спеціальному рахунку та у такому разі має подати уточнюючу одноразову добровільну декларацію.

Законодавець вказав, що українські активи, а також ті, які переведені в Україну для цілей декларування, можна амністувати під 5%. З зарубіжних активів доведеться заплатити одноразовий збір у розмірі 9% (7% для декларацій, поданих до 1 березня 2022 р.). Ставка може бути зменшена до 2,5%, якщо до подачі декларації декларант придбає на всю суму декларованих коштів держоблігації зі строком обігу більше року без права дострокового погашення. Одноразовий збір необхідно сплатити одним платежем протягом 30 календарних днів з дати подання декларації або в розстрочку протягом 3 років 3 рівними платежами. У такому випадку ставка складе 6%, 11,5% (9,5%) і 3% відповідно. Несвоєчасна сплата збору тягне анулювання амністії і позбавлення декларанта держгарантій і звільнення від відповідальності. Сплата збору з одноразового добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання декларації. У разі вибору сплати платежу 3 частинами перша з них сплачується протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової добровільної декларації, друга — до 1 листопада 2023 р. та третя — до 1 листопада 2024 р.

За його словами, після подачі декларації вона підлягає камеральній перевірці, яку контролюючий орган проводить протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання відповідної декларації. У разі виявлення арифметичних та логічних помилок у декларації, що не призвели до недоплати суми збору з одноразового добровільного декларування, контролюючий орган направляє декларанту відповідне повідомлення. Декларант має право подати уточнюючу декларацію протягом 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

«У разі виявлення у декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, декларант зобов’язаний сплатити суму такої недоплати протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення та подати уточнюючу декларацію протягом 20 календарних днів з дня отримання такого повідомлення», — зазначив Андрій Суббот.