Новини

Котирувальні ціни на сировинні товари: якими джерелами інформації користуватися у 2022 році?

29.12.2021 / 11:49

Вячеслав КРУГЛЯК, 
заступник начальника Управління — начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України

Євген КУРІЛОВ, 
головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України


23 грудня ДПС України оприлюднила на своєму офіційному порталі Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін. Його розроблено для використання в роботі у 2022 році платниками податків – учасниками контрольованих операцій з сировинними товарами.

Згідно з вимогами абзацу сьомого пп. 39.3.3.4 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до початку звітного року ДПС має оприлюднити рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному вебпорталі. ДПС на виконання вказаних вимог розробила Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін для цілей звітного 2022 року. Ознайомитися з ним можна  на офіційному вебпорталі податкового органу (https://tax.gov.ua):

  • Головна - > Діяльність - > Трансфертне ціноутворення - > Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації;
  • Головна - > Довідники, реєстри, переліки - > Переліки.

Вищевказаним підпунктом Кодексу визначено вимоги до котирувальних цін, які використовуються для встановлення відповідності умов контрольованих операцій (далі – КО) з сировинними товарами принципу «витягнутої руки».

При цьому, для цілей статті 39 Кодексу котирувальні ціни – це ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтира (еталона) непов'язаними особами для визначення цін в операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та/або діапазон цін на певну дату або період часу (п.п. 14.1.94 1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до норм пп. 39.3.3.4. п. 39.3 ст. 39 Кодексу для КО з сировинними товарами встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» (далі - ПВР) здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни (далі – метод ПНЦ). Під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтира (еталона) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України (дивись постанову КМУ від 09.12.2020 № 1221 «Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 616», до якого протягом поточного року будь-яких змін не вносилось).

Перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін вперше, для цілей звітного 2021 податкового року, було оприлюднено на офіційному вебпорталі 30.12.2020  у згаданих вище розділах.

Більш детально із інформацією щодо переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін пропонуємо ознайомитись в січневій статті авторів цієї публікації «Перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін — складова контролю за ТЦУ щодо сировинних товарів» (18.01.2021, Вісник № 3, січень 2021 року).

Додатково звертаємо увагу, що Міністерство фінансів України 13 грудня 2021 року  розмістило на своєму офіційному веб-порталі  (Головна -> Законодавство -> Проекти регуляторних актів для обговорення -> Проекти регуляторних актів для обговорення у 2021 році) для ознайомлення проект власного наказу «Про затвердження Порядків встановлення відповідності умов контрольованих операцій щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки».

Зокрема, у проекті Порядку встановлення відповідності умов контрольованих операцій щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» (загальний) (далі – проект Порядку та КО відповідно) зазначено, що внутрішні зіставні операції є більш надійним та простим джерелом інформації для здійснення [зіставного] аналізу, оскільки така інформація є більш доступною та повною для аналізу. Наявність таких надійних внутрішніх зіставних даних щодо відповідного сировинного товару у поєднанні з доступом до іншої інформації, має критично важливе значення для розрахунку необхідних коригувань для досягнення зіставності, дозволяє більш точно визначати результати дотримання принципу «витягнутої руки» (далі – ПВР) і є підходом, якому слід віддавати перевагу (пункт 1 частини 7 розділу ІІ проекту Порядку).

При цьому, щодо визначення доступних зовнішніх джерел інформації вказано, що, у разі відсутності внутрішніх зіставних операцій із сировинними товарами, порівняння ціни КО може проводитись із котирувальними цінами із використанням оприлюдненого Державною податковою службою України до початку звітного року рекомендованого (невиключного) переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін. При виборі джерела інформації платник податків повинен вибрати те джерело інформації, яке найбільш точно відображає економічні умови здійснення відповідної операції, а також характеристики відповідного товару. Контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, що і платник податків, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій (пункт 2 частини 7 розділу ІІ проекту Порядку).

Також зазначено, що джерела інформації для отримання котирувальних цін можуть містити відповідну інформацію для здійснення коригувань, та наведено окремі приклади таких коригувань (пункт 4 частини 8 розділу ІІ проекту Порядку).

Враховуючи відсутність змін у переліку сировинних товарів, не встановлення в ході здійснення контрольно-перевірочної роботи інших поширених у використанні джерел, інформація яких використовується на даний час для отримання котирувальних цін по сировинних товарах, а також відсутність, на сьогодні, затвердженого Порядку встановлення відповідності умов КО із сировинними товарами принципу «витягнутої руки», перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін для цілей 2022 звітного року не зазнав змін в порівнянні із попереднім аналогічним переліком для цілей 2021 звітного року.