Новини

«ІПК»: за якою датою визначаються зобов’язання з ПДВ, якщо оформлення МД та фактичного експорту товарів припадає на різні податкові періоди?

30.12.2021 / 11:25

Товариство поінформувало, що в господарській діяльності виникають випадки коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного вивезення товарів за межі митної території України не співпадають та припадають на різні звітні періоди. Підприємство запитує, за якою датою  визначаються податкове зобов’язання з ПДВ.

ДПС України, враховуючи рішення суду, відповіла так. При експорті товарів датою виникнення податкового зобов`язання з ПДВ є дата оформлення митної декларації, яка відображає завершення процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної печатки, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, а в разі електронного декларування за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної декларації, після перетворення її у візуальну форму. 

Отже, у випадку поміщення товарів у митний режим експорту, на дату оформлення митної декларації, оформленої відповідно до вимог МКУ та Постанови № 450, відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

/ІПК від 29.11.2021 р. № 4540/ІПК/99-00-21-03-02-06/