Новини

Нерезидент змінив вартість наданої послуги: як резиденту відкоригувати податкові зобов’язання?

12.01.2022 / 13:10

ВІДПОВІДЬ

У разі якщо у майбутніх звітних податкових періодах отримувачу послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України та який не зареєстрований як платник ПДВ, необхідно здійснити коригування нарахованих податкових зобов’язань, не пов’язаних з виправленням самостійно виявлених помилок (змінено вартість послуги), то таке коригування відбувається шляхом подання до контролюючого органу нового Розрахунку за звітний період у якому відбулася зміна вартості послуги (складено додаткову угоду на зміну вартості), де відображається сума різниці між раніше задекларованими показниками та правильними (дійсними) показниками з відповідним знаком.

Якщо коригування податкових зобов’язань необхідно здійснити до закінчення граничного терміну подання Розрахунку за такий самий період, то подається новий Розрахунок з відміткою «Звітний новий» з правильними показниками.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Відповідно до п. 208.2 ст. 208 ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку або за ставкою 7 відс. для послуг, визначених абзацами четвертим - шостим п.п. «в» п. 193.1 ст. 193 ПКУ, на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 ПКУ.

Згідно з п. 1 розд. VII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21) розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (далі – Розрахунок), заповнюється особами, не зареєстрованими як платники ПДВ, які відповідно до п. 180.2 ст. 180 ПКУ є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

Згідно з п. 3 розд. VII Порядку № 21 у разі уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі якщо у майбутніх періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданому нею розрахунку (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ)), розрахунок з позначкою «Уточнюючий» за операціями з постачання послуг нерезидентами) може бути поданий у спосіб, визначений абзацом четвертим п. 50.1 ст. 50 ПКУ.

Разом з цим Порядком № 21 не передбачено відображення у Розрахунку сум коригування нарахованих податкових зобов’язань при отриманні послуг резидентом неплатником ПДВ на митній території України від нерезидента при зміні вартості послуги (складено додаткову угоду на зміну вартості).

Водночас, п. 22 розд. ІІІ Порядку № 21 визначено, що після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

Отже, у разі якщо у майбутніх звітних податкових періодах отримувачу послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України та який не зареєстрований як платник ПДВ, необхідно здійснити коригування нарахованих податкових зобов’язань, не пов’язаних з виправленням самостійно виявлених помилок (змінено вартість послуги), то таке коригування відбувається шляхом подання до контролюючого органу нового Розрахунку за звітний період у якому відбулася зміна вартості послуги (складено додаткову угоду на зміну вартості), де відображається сума різниці між раніше задекларованими показниками та правильними (дійсними) показниками з відповідним знаком.

Якщо коригування податкових зобов’язань необхідно здійснити до закінчення граничного терміну подання Розрахунку за такий самий період, то подається новий Розрахунок з відміткою «Звітний новий» з правильними показниками.

За матеріалами Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП