Оплата праці

Відповідальність за непроведення індексації

01.11.2016 / 14:11

Індексація доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та їх купівельної спроможності в умовах зростання цін ст. 18 Закону № 2017 визначена як державна гарантія.
Абзацом четвертим частини другої ст. 265 КЗпП передбачено відповідальність за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення.
Розглянемо в цій статті, яку відповідальність передбачено за непроведення індексації заробітної плати та за несвоєчасність її виплати.

Відповідно до ст. 12 Закону № 108 мінімальними державними гарантіями є норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо, а також норми і гарантії в оплаті праці, які передбачено КЗпП.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Зазначимо, що індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає змогу частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (ст. 1 Закону про індексацію).

Статтею 95 КЗпП передбачено, що заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Отже, індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією в оплаті праці й у разі її ненарахування працівникам на підприємство може бути накладено штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника.

Крім того, стосовно посадової особи, яка відповідає за правильність нарахування заробітної плати (як правило, це головний бухгалтер), складається протокол про адміністративне правопорушення та застосовується штраф у розмірі від 510 до 1 700 грн (частина перша ст. 41 КпАП). У разі повторного вчинення такого порушення протягом року або вчинення порушення щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, накладається штраф у розмірі від 1 700 до 5 100 грн (частина друга ст. 41 КпАП).

Таким чином, у разі нездійснення індексації заробітної плати за наявності підстав, визначених законодавством, на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності накладається штраф у вищенаведених розмірах.

Слід зазначити, що на практиці бувають випадки, пов’язані із неправильним обчисленням суми індексації або несвоєчасною її виплатою. У такому разі застосовується адміністративна відповідальність, передбачена частинами першою та другою ст. 41 КпАП, а фінансова — зовсім інша.

Так, відповідно до Порядку № 1078 підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Згідно з Інструкцією № 5 суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, входять до фонду додаткової заробітної плати, і відповідно індексація має виплачуватися одночасно із виплатою заробітної плати за відповідний місяць.

Це означає, що у разі несвоєчасного нарахування або виплати індексації заробітної плати (навіть за умови, що її нараховано і виплачено в інші строки) застосовується фінансова відповідальність, передбачена абзацом третім частини другої ст. 265 КЗпП у розмірі трьох мінімальних заробітних плат незалежно від кількості працівників, щодо яких виявлено порушення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення». Закон № 108 — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон № 2017 — Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5

«Гарячі лінії»

Дата: 3 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42