Акциз

Реалізація бензолу

01.11.2016 / 14:18

Особливості оподаткування акцизним податком речовин, у тому числі бензолу сирого кам’яновугільного, що використовуються як компоненти вироблених в Україні моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, встановлено п. 229.6 ст. 229 Податкового кодексу.
Бензол сирий кам’яновугільний, який класифікується за кодом відповідно до УКТ ЗЕД 2707 10 90 00 та зазначається у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 вищезазначеного Кодексу як підакцизний товар, є пальним (пп. 14.1.141¹ п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Про необхідність складання акцизних накладних на операції з реалізації підакцизних товарів, зокрема, бензолу сирого кам’яновугільного, які реалізуються на внутрішньому ринку для переробки підприємству-виробнику за нульовою ставкою акцизного податку, йтиметься у цій статті.

Особливості оподаткування

Оподаткування акцизним податком, зокрема операцій з реалізації бензолу сирого кам’яновугільного, здійснюється з урахуванням такого:

  • при реалізації речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, як сировини для виробництва в хімічній промисловості застосовується нульова ставка акцизного податку;
  • підприємства-виробники, які використовують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, мають бути внесені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  • речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, отримані як сировина для виробництва в хімічній промисловості, мають бути відвантажені в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України;
  • виробники, які використовують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини як компоненти моторних палив, до отримання таких речовин видають податкові векселі на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг речовин виходячи зі ставки, що визначається як різниця між ставкою акцизного податку, передбаченою п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, та нульовою ставкою;
  • контролюючими органами має здійснюватися контроль за цільовим використанням речовин (податкові пости на підприємствах-виробниках, які використовують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив).

Зауважимо, що у суб’єкта господарювання у разі реалізації ним бензолу сирого кам’яновугільного на внутрішній ринок України з дотриманням норм п. 229.6 ст. 229 Податкового кодексу за нульовою ставкою акцизного податку підприємству, включеному до переліку підприємств, затвердженого постановою № 158, у межах встановлених квот податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку не виникатиме.

Таким суб’єктом за результатами звітного (податкового) місяця подається декларація акцизного податку із поданням Розшифровки оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою (додаток 4 до декларації акцизного податку), за формою, затвердженою наказом № 14. У графі 11 цієї Розшифровки зазначається сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою.

Акцизна накладна

Абзацом другим пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу надано визначення реалізації пального (для цілей оподаткування акцизним податком).

Підпунктом 14.1.1411 цього пункту встановлено, що бензол сирий кам’яновугільний, який класифікується за кодом відповідно до УКТ ЗЕД 2707 10 90 00 та зазначається у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу як підакцизний товар, є пальним.

Отже, суб’єкт господарювання, який виробляє бензол сирий кам’яновугільний (код згідно з УКТ ЗЕД 2707 10 90 00) та реалізує його на митній території України відповідно до пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу, є платником акцизного податку як особа, яка реалізує пальне.

Керуючись пп. 212.3.4 п. 212.3 вищеза­значеної статті, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обо­в’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Відповідно до п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електрон­ній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Таким чином, при всіх операціях з реалізації пального на внутрішньому ринку (у розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) складається та реєструється в ЄРАН електронний документ — акцизна накладна, який є обов’язковим елементом системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП).

Причини ненадання акцизної накладної

Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, також підлягають реєстрації в ЄРАН (п. 231.5 ст. 231 Податкового кодексу).

Однією з причин ненадання акцизної накладної отримувачу пального є відвантаження пального на умовах, встановлених ст. 229 цього Кодексу (п. 4 розділу ІІ Порядку № 218).

При цьому в акцизних накладних на обсяги пального, відвантаженого на умовах, встановлених ст. 229 Податкового кодексу, суб’єкт господарювання повинен зазначати тип причини: «2 — пальне відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу», у рядку «Особа — отримувач пального» — «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; фізична особа — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» внести умовний код «1000000000».

Заявка на поповнення залишку пального

Згідно з п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в ЄРАН, в якій загальний обсяг реалізованого пального не перевищує обсяг, обчислений відповідно до п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу.

Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в ЄРАН на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (∑АНакл), обчислений за формулою, визначеною у п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу.

Одним із показників формули, за якими відбувається збільшення обсягу пального, що може бути реалізовано платником, є «∑ЗаявкиПоповн» — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку пального із списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, що дорівнюють сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального.

Порядок реєстрації заявок на поповнен­ня обсягу залишку пального в СЕАРП встановлено п. 232.4 ст. 232 Податкового кодексу.

Так, у разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.

Овердрафт

Пунктом 10 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що платникам акцизного податку, які є виробниками пального, якими задекларовано до сплати до бюджету та погашено зобов’язання з акцизного податку на ре­алізацію пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р., контролю­ючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідні 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 р. — лютий 2016 р.) задекларовано платником до сплати до бюджету та погашено.

За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягів пального в СЕАРП без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали станом на дату такого перерахунку задекларовано платником до сплати до бюджету та погашено. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.

Податковий вексель

Згідно з підпунктами 8 — 10 п. 5 розділу IV Порядку № 14 сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену, сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою, а також сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, отриманих як сировина для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою згідно з пунктами 229.2, 229.4 і 229.6 ст. 229 Податкового кодексу проставляються у рядках В13, В14 та В15 декларації акцизного податку відповідно.

Перелік операцій з підакцизних товарів (продукції), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку, зазначається у другій колонці рядків В1 — В9 декларації акцизного податку (пп. 2 п. 5 розділу IV Порядку № 14).

Таким чином, виробнику пального на суму, що відповідає обсягу пального, яке оподатковується за нульовою ставкою при наданні податкового векселя, контролюючим органом на обліковій картці не відкривається овердрафт, розрахований з урахуванням задекларованих до сплати та погашених зобов’язань з акцизного податку з реалізації пального за останні 12 звітних місяців, оскільки зазначені у податковому векселі зобов’язання відображаються у декларації акцизного податку як пільга, не декларуються до сплати до бюджету та, відповідно, не сплачуються до бюджету.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 158 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 158 «Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини під час виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин». Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку». Порядок № 14 — Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджений наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14. Порядок № 218 — Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнен­ня (коригування) залишку пального, затверджений наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218

«Гарячі лінії»

Дата: 31 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42