Соціальне страхування

Соціальні виплати

01.11.2016 / 15:00

Розглянемо, яким чином здійснюється оплата лікарняних та декретних фізичним особам — підприємцям у разі їх одночасної роботи на умовах трудового договору.

З 01.01.2016 р. сплату єдиного внеску для всіх категорій платників єдиного внеску (окрім пільгових категорій) встановлено в розмірі 22 % до бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Крім того, з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, виключено фізичних особ — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність; осіб, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (частина перша ст. 10 Закону про ЄСВ).

Згідно зі ст. 19 Закону про соціальне страхування право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи випробувальний термін та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Статтею 30 цього Закону встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, надається за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Відповідно до частини першої ст. 21 КЗпП трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи та передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Також працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Згідно з Положенням № 43 виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом вважається сумісництвом.

Статтею 50 Цивільного кодексу встановлено, що фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом.

Фізична особа — підприємець виконує роботу (надає послуги) на підставі укладеного договору цивільно-правового характеру, тому у разі укладання трудового договору між ним і роботодавцем така робота не вважається сумісництвом.

Враховуючи зазначене, нормами Закону про соціальне страхування не передбачено надання фізичній особі — підприємцю, яка перебуває у трудових відносинах, матеріального забезпечення як фізичній особі — підприємцю.

Таким чином, фізичним особам — підприємцям, які одночасно працюють у роботодавців на умовах трудового договору, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах надається лише за основним місцем роботи та за сумісництвом.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КЗпП 
— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Положення № 43 — Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Мінпраці України, Мін’юсту України та Мінфіну України від 28.06.93 р. № 43