ПДФО

Розмір податкової соціальної пільги

07.11.2016 / 12:51

Платник податку має статус учасника бойових дій, який брав участь в АТО та є батьком чотирьох дітей віком до 18 років. На який розмір податкової соціальної пільги він має право?

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розмірі, що дорівнює:

Схема

У разі якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого пп. «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 цієї статті, ПСП за яким додається до пільги, визначеної пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Кодексу в разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (пп. 169.3.1 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 169.3.2 п. 169.3 цієї статті платник податку, який має право на застосування ПСП більшої, ніж передбачена пп. 169.1.1 п. 169.1 цієї статті, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає підтвердні документи.

Зауважимо, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2016 р. — 1 930 грн на місяць (1 378 грн ´ 1,4)) (абзац перший пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених, зокрема, пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, та відповідної кількості дітей (абзац другий цього підпункту).

Згідно з пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

При цьому ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

Порядок подання документів для застосування ПСП затверджено постановою № 1227.

Перелік доходів, до яких ПСП не може бути застосовано, наведено у пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу.

Отже, особи, які мають статус учасників бойових дій, які брали участь в АТО, не зазначені у пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Кодексу як окрема пільгова категорія платників, що мають право на збільшений розмір ПСП. Однак такий платник має право на застосування ПСП як платник податку за умови дотримання вимог ст. 169 Податкового кодексу.

У разі якщо платник податку, який має чотирьох дітей віком до 18 років, отримує заробітну плату, розмір якої у 2016 р. не перевищує 7 720 грн за місяць, то такий платник за умови дотримання всіх інших вимог ст. 169 Податкового кодексу має право на ПСП у розмірі 2 756 грн (689 грн × 4).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Постанова № 1227 — постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги»