Митна справа

Вивезення меду за межі України

07.11.2016 / 12:57

Експорт товарів, як правило, супроводжується збором великої кількості документів, необхідних для перетину кордону. Для кожного виду товару можуть існувати окрім основних додаткові вимоги до оформлення документів. У цій статті розглянемо, які документи необхідні для митного контролю та оформлення під час вивезення за межі митної території України меду підприємствами та громадянами.

Документи для підприємств

Для поміщення товарів у митний режим експорту згідно з частиною другою ст. 83 Митного кодексу особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

  • подати митниці ДФС, що здійснює випуск товарів у митному режимі експорту, документи на такі товари;
  • сплатити митні платежі, якими відповідно до закону оподатковуються товари під час вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту;
  • виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
  • у випадках, встановлених законодавством, подати митниці ДФС дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з вивезення товарів у третю країну (реекспорт).

Згідно з частиною другою ст. 264 Митного кодексу митна декларація та інші документи подаються до митниці ДФС в електронному вигляді з дотриманням вимог цього Кодексу або на паперових носіях. Відомості про документи, визначені частиною третьою ст. 335 Митного кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою в установленому порядку в митній декларації. На вимогу митниці ДФС декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.

Відомості про документи, визначені частиною третьою ст. 257 Митного кодексу, та перелік документів, необхідних для митного оформлення, визначений частиною третьою ст. 335 цього Кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою в установленому Кодексом порядку в митній декларації.

Крім того, за потреби в митній декларації зазначаються документи, що підтверд­жують:

  • сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;
  • право на пільги зі сплати митних платежів на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму;
  • зміну термінів сплати митних платежів;
  • заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно до ст. 53 Митного кодексу.

Згідно зі ст. 7 цього Кодексу заборони та/або обмеження щодо вивезення з України окремих видів товарів визначаються Кодексом та іншими законами України.

Водночас ст. 318 Митного кодексу встановлено, що всі товари, які переміщуються через митний кордон України, підлягають митному контролю. Крім митного контролю, згідно зі ст. 319 цього Кодексу такі товари можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

Митний контроль та відповідне митне оформлення товарів завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару державних видів контролю.

Перелік товарів, які підлягають державному контролю у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено постановою № 1031 (далі — Перелік № 1031).

Згідно з Переліком № 1031 при вивезенні з України меду натурального (код товару згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00) цей товар підлягає ветеринарно-санітарному контролю.

Підтвердженням проведення ветеринарно-санітарного контролю при вивезенні товарів за межі митної території України є наявність міжнародного ветеринарного сертифіката (крім країн СНД) або ветеринарного свідоцтва форми Ф-2 (для країн СНД), що видається Держпродспоживслужби.

Документи для  громадян

Порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, визначено розділом XII Митного кодексу.

Зокрема, умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України встановлено ст. 371 зазначеного розділу. Відповідно до частин першої, другої, третьої цієї статті:

товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України;

товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, зі сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами;

товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України.

При цьому митний контроль та митне оформлення такого товару, як мед, згідно зі ст. 319 Митного кодексу завершуються після проведення ветеринарно-санітарного контролю, особливості проведення якого пропонуємо з’ясувати у Держпродспоживслужби.

Додатково слід зазначити, що мед натуральний (код товару згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00) не підлягає оподаткуванню вивізним митом.

Крім того, при здійсненні вивезення меду слід ознайомитись із законодавством країни, до якої ввозитиметься цей товар, у частині встановлених заборон і обмежень.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Перелік № 1031 — постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42