Рентна плата

Видобування підземних вод: особливості оподаткування

07.11.2016 / 14:15

Одним з найпоширеніших питань, яке виникає у платників рентної плати за користування надрами, є визначення об’єкта та бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин в частині підземних вод.
Особливо питання виникають при розрахунку податкових зобов’язань з ренти, при визначенні величини об’єкта та бази оподаткування рентною платою за обсягом видобутої підземної води, до якої застосовано операції передпродажної підготовки шляхом фасування. Розглянемо ці питання більш детально.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування рентною платою вважається обсяг видобутих корисних копалин (п. 252.3 ст. 252 Податкового кодексу). Облік обсягу видобутих корисних копалин здійснюється згідно з приписами ПБО 9, з урахуванням вимог щодо можливості достовірного визначення вартості, а також імовірності отримання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням (пп. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Зокрема, обліку підлягає й сировина, призначена для обслуговування виробництва, вимоги до якої у випадку видобування підземних вод регламентують: Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10); ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролю»; ГОСТ 23268.0-91 «Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові та природні столові. Правила приймання та методи відбору проб». Вимоги до продукції гірничого підприємства, яка піддана передпродажній підготовці, встановлено Гігієнічними регламентами і нормами «Вода питна фасована. Санітарні заходи та мінімальні специфікації якості» (ГРН 4.4.2); ДСТУ 878:2006 «Води мінеральні природні фасовані. Загальні технічні умови».

Таким чином, об’єктом оподаткування рентною платою для підземних вод необхідно вважати обсяги добутої підземної води, які за необхідності піддано операціям із первинної переробки мінеральної сировини (пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). При цьому Кодексом не передбачено зменшення об’єкта оподаткування на обсяг технологічних втрат під час технологічних операцій, що здійснюються із мінеральною сировиною після завершення операцій з добування (пп. 14.1.51 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) та первинної переробки.

База оподаткування

Базою оподаткування рентною платою визначено вартість обсягів товарної продукції гірничого підприємства на умовах складу готової продукції гірничого підприємства (п. 252.6 ст. 252 Податкового кодексу). Водночас цим Кодексом передбачено, що база оподаткування рентною платою визначається за більшою з величин вартості товарної продукції гірничого підприємства, обчислених за фактичною ціною реалізації або розрахунковою вартістю.

Чинним законодавством передбачено, що фактична ціна реалізації товарної продукції гірничого підприємства обраховується платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства, зменшеного на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (транспортуванням) такого обсягу товарної продукції (п. 252.6 ст. 252 Податкового кодексу).

Порядок визначення вартості за розрахунковим методом передбачає невключення до вартості товарної продукції витрат платника не тільки на доставку продукції, а й на передпродажну підготовку такої продукції, включаючи її пакування (фасування) (пп. 252.11.1 п. 252.11 ст. 252 вищезазначеного Кодексу).

Отже, для забезпечення рівних принципів обліку при визначенні фактичної ціни реалізації суму доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства, необхідно, крім витрат на транспортування, також зменшити на суму витрат платника, пов’язаних з передпродажною підготовкою, включаючи пакування (фасування) такого обсягу товарної продукції.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. ДСанПіН 2.2.4-171-10 — Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». ДСТУ 7525:2014 — «Вода питна. Вимоги та методи контролю». ДСТУ 878:2006 — «Води мінеральні природні фасовані. Загальні технічні умови». ГОСТ 23268.0-91 — «Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові та природні столові. Правила приймання та методи відбору проб». ГРН 4.4.2 — Гігієнічні регламенти і норми «Вода питна фасована. Санітарні заходи та мінімальні специфікації якості», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 18.04.2000 р. № 65  «Державні санітарні правила та норми ДсанПіН 4.4.4.065-00»