Оплата праці

Навчальні збори

11.11.2016 / 16:56

Частиною першою ст. 29 Закону № 2232 передбачено право військкоматів на призов військовозобов’язаних на навчальні збори. У зв’язку з цим працівникам-військовозобов’язаним, які перебувають у запасі Збройних Сил України, надходять повістки від військкоматів про призов на навчальні збори. В цій статті розглянемо, що роботодавцю необхідно знати про навчальні збори, та особливу увагу приділимо оплаті праці за цей період, якщо його працівником отримано таку повістку.

Строки проведення зборів

Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов’язаних визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями.

Військовозобов’язані можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.

У період між навчальними зборами військовозобов’язані можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.

Загальний строк зборів під час перебування військовозобов’язаних у запасі не може перевищувати десять місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах.

Зазначимо, що у разі прийняття рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації військово­зобов’язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.

Прибуття на збори

Військовозобов’язані, яким надійшла повістка від військкомату про призов на навчальні збори, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Роботодавці незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військ­коматів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов’язаних до визначених пунктів збору.

Постановою № 673 передбачено поважні причини неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори у строк, установлений військовим комісаріатом. Такі причини мають бути засвідчені відповідними документами.

Документальне оформлення

Військовозобов’язаний працівник, якому надійшла повістка з військкомату про прибуття на збори, повинен повідомити про це роботодавця. На підставі повістки роботодавець видає наказ про увільнення працівника від виконання трудових обов’язків на час проходження навчальних зборів.

У табелі обліку використання робочого часу відсутність працівника, пов’язану із проходженням навчальних зборів, позначають кодом «22» або «ІН».

Гарантії від роботодавця

За військовозобов’язаними, призваними на збори, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форми власності.

Зазначені гарантії також стосуються тимчасових і сезонних працівників, які працюють за строковим трудовим договором.

Для працівників-сумісників передбачено збереження місця роботи, посади і середнього заробітку як на основній роботі, так і на роботі за сумісництвом.

Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів у разі тимчасової непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непраце­здатності.

У разі якщо працівника призвано на навчальні збори під час щорічної або додаткової відпустки, відпустка подовжується після закінчення таких зборів або переноситься.

Терміни здійснення виплат

Працівнику, призваному на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів.

За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати здійснюється у звичайні строки, встановлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний.

Строки виплати заробітної плати визначено ст. 115 КЗпП. Так, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й упов­новаженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через промі­жок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розрахунок середнього заробітку

Середній заробіток військовозобо­в’я­заному, призваному на збори, розраховується роботодавцем, в якого працює така особа, відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Так, розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу перебування на зборах здійснюється відповідно до вимог Порядку № 100 виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують призову на збори.

Працівнику, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

У разі якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, то середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Слід зауважити, що час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Відшкодування понесених витрат

Виплата середнього заробітку військово­зобов’я­заним здійснюється за рахунок кош­тів роботодавця, в якого працює призвана на збори особа, з подальшим відшкодуванням цих витрат військкоматами.

Основним документом, який містить детальний порядок розрахунку і проведення виплат, є Інструкція № 80.

Для отримання відшкодування понесених витрат роботодавцю необхідно надати до військкомату рахунки, які акцептуються першими відділами (відділеннями військкоматів) і передаються у фінансово-господарські відділення для оплати. До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військово­зобов’язаним, за формою, наведеною в зазначеній Інструкції.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон № 2232 — Закон України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу». Постанова № 673 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 673 «Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Інструкція № 80 — Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, затверджена наказом Міністра оборони України від 12.03.2007 р. № 80

«Гарячі лінії»

Дата: 3 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42