ПДВ

Бюджетні дотації: врахування в СЕА ПДВ

21.11.2016 / 10:07

Постановою № 375 передбачено порядок та умови надання у 2015 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

З метою можливості збільшення суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН (далі — реєстраційна сума) підприємствам житлово-комунальної сфери на суму таких субвенцій, Законом № 909 внесено зміни до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу.

Так, зазначеним пунктом передбачено, що у разі проведення Казначейством розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку, в поповнення рахунку в СЕА ПДВ враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, термін сплати яких настав, що обліковується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до виконання у повному обсязі за коригуючими реєстрами.

Порядок та строки врахування таких сум зменшення в поповнен­ня рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ встановлюються Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації прямої норми Податкового кодексу Кабінетом Міністрів України 09.11.2016 р. прийнято постанову № 788, яка набула чинності 11.11.2016 р. за датою офіційного опублікування («Урядовий кур’єр», № 212).

Такі зміни до Порядку електронного адміністрування ПДВ визначають механізм, за допомогою якого збільшуватиметься реєстраційна сума суб’єктам господарювання житлово-комунального господарства та/або іншим підприємствам, які надають послуги з постачання теплової енергії, опалення, централізованого водопостачання та водовідведення, зареєстрованим платниками ПДВ на суму бюджетних дотацій (субвенцій), що в свою чергу дасть змогу реєструвати таким платникам податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Постанова № 375 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироб­лялися, транспортувалися та постачалися населенню». Постанова № 788 — постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 788 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість»