Митна справа

Випуск товарів за тимчасовими деклараціями

21.11.2016 / 11:29

Відповідно до ст. 84 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства ЄС.
Мінфіном та ДФС України здійснюється низка заходів, метою яких є підвищення ефективності митного контролю, створення умов для запобігання корупційним проявам з боку посадових осіб митниць ДФС, інших державних контролюючих та правоохоронних органів, сприяння позитивному впливу на протидію митним правопорушенням, спрощенню здійснення зовнішньоекономічної діяльності, збільшенню обігу товаропотоку через митний кордон України та, відповідно, сприянню збільшення надходжень до держбюджету.
Одним із шляхів спрощення здійснення зовнішньоекономічної діяльності є надання Митним кодексом права суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності здійснити випуск товарів у вільне використання шляхом подання для митного оформлення тимчасової декларації.
У цій статті розглянемо особливості випуску товарів у вільне використання із застосуванням тимчасових декларацій.

Згідно з частиною восьмою ст. 257 Митного кодексу митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митницями ДФС на підставі митної декларації, до якої декларант залежно від митних формальностей, установлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносить крім інших відомостей код товару згідно з УКТ ЗЕД, митну вартість товару та метод її визначення.

Відповідно до частин першої та третьої ст. 260 зазначеного Кодексу у разі якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, він може подати до митниці ДФС тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений режим.

При цьому якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під які може підпадати товар.

Згідно з частиною першою ст. 261 Митного кодексу у разі подання тимчасової митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених цим Кодексом, подати митниці ДФС додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за тимчасовою митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.

Для оформлення тимчасової митної декларації використовується митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, форму якого затверджено Положенням № 450.

Заповнення тимчасової митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа здійснюється згідно з Порядком № 651.

Додаткова декларація подається до відповідної митниці ДФС, якою було оформлено відповідну тимчасову митну декларацію.

Дозволяється подання однієї додаткової декларації до кількох тимчасових митних декларацій, що були оформлені однією митницею ДФС в межах одного зовнішньоекономічного договору та одного митного режиму за умови дотримання строків подання додаткової декларації, визначених відповідно до Митного кодексу.

Необхідно приділити увагу можливості випуску товарів у вільний обіг із використанням тимчасових декларацій при проведенні досліджень (аналізів, експертиз) таких товарів, що є однією з основних підстав застосування тимчасових декларацій.

Пунктом 29 Положення № 450, зокрема, передбачено, що якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених на митну територію України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митниці ДФС відбиралися проби (зразки) товарів, то за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації.

Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) може бути здійснено митним органом відповідно до частини 21 ст. 356 Митного кодексу.

Так, зазначеною частиною передбачено, що за бажанням декларанта або упов­новаженої ним особи, за умови забезпечення сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму, товари, проби (зразки) яких взято для проведення дослідження (аналізу, експертизи), випускаються митницею ДФС до одержання результатів відповідних досліджень (аналізів, експертиз), якщо вони не підпадають під дію встановлених законодавством заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Порядку № 654 у своєму запиті митниця ДФС має надати обґрунтування та чітко визначити мету його направлення і завдання для проведення дослідження, тобто зазначити, які відомості про товар (склад, властивості тощо) необхідно перевірити або встановити.

У разі якщо такий запит передбачає можливу зміну коду товару в УКТ ЗЕД та віднесення товарів до таких, що підпадають під дію встановлених законодавством України заборон та/або обмежень, випуск товарів вiдповiдно до заявленого митного режиму із застосуванням тимчасової декларації не здійснюється.

Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України визначено статтями 196 і 197 Митного кодексу.

Відмови в прийнятті та/або оформленні тимчасових митних декларацій можливі у разі невиконання, зокрема, зазначених вище норм законодавства. Також оскільки оформлення тимчасової декларації передбачає випуск товарів у митний режим у разі відбору зразків товарів, оформлення може бути здійснено виключно за умови дотримання вимог, встановлених частиною 21 ст. 356 і частинами третьою та десятою ст. 260 цього Кодексу.

Таким чином, законодавством України з питань державної митної справи чітко визначено умови подання тимчасових митних декларацій у межах процедур митного контролю та оформлення, умови визначення ставок митних платежів для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією та вимоги щодо надання відмови у митному оформленні.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р., ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII . Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Положення № 450 — Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України 30.05.2012 р. № 651. Порядок № 654 — Порядок взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, затверджений наказом Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 654. Лист № 31558/7/99-99 -18-02-03-17 — лист ДФС України від 26.09.2016  р. № 31558/7/99-99 -18-02-03-17 «Про застосування тимчасових декларацій»

«Гарячі лінії»

Дата: 31 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42