Соціальне страхування

Зміни в пенсійному забезпеченні поліцейських

21.11.2016 / 11:42

Право поліцейських за дотримання певних умов на призначення пенсій відповідно до Закону № 2262 визначено Законом про поліцію. При цьому особи з числа колишніх працівників міліції, які на день набрання чинності Законом № 2262 проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжили службу на посадах поліцейських, у разі звільнення з посад поліцейських мають право на призначення пенсії відповідно до зазначеного Закону. У цій статті розглянемо особливості призначення пенсії поліцейським після їх звільнення.

Для обчислення пенсії враховуються посадовий оклад, оклад за спеціальне звання та надбавка за вислугу років на момент звернення, а додаткові види грошового забезпечення — за 24 календарні місяці. Тобто під час призначення пенсії поліцейському враховуються додаткові види грошового забезпечення як працівника органів внутрішніх справ, так і поліцейського.

19.10.2016 р. прийнято постанову № 720, що регулює порядок визначення додаткових видів грошового забезпечення для осіб, які звільняються з посад поліцейських після 07.11.2015 р.

З прийняттям цієї постанови додаткові види грошового забезпечення для осіб, які звільняються з посад поліцейських після 07.11.2015 р., визначатимуться в іншому порядку.

Порядок визначення грошового забезпечення та види грошового забезпечення, які враховуються під час обчислення пенсій відповідно до Закону № 2262, визначено п. 7 постанови № 393.

Так, пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загально­обов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

  • відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту — щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
  • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Тобто під час призначення пенсії поліцейським додаткові види грошового забезпечення визначалися за останні 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Постанова № 720 вносить зміни до п. 7 постанови № 393, згідно з якими для осіб, які на день набрання чинності Законом про поліцію проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення зі служби після 07.11.2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяців служби на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в порядку, визначених постановами № 748 та № 268), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 07.11.2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення зі служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

Отже, якщо особа звільняється з поліції, то додаткові види грошового забезпечення під час обчислення пенсії мають враховуватися за період починаючи з 07.11.2015 р. При цьому середньомісячна їх сума визначатиметься шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення на кількість фактичних місяців служби перед звільненням.

Зазначимо, що згідно із Законом № 2262 поліцейські за наявності певних умов можуть розраховувати на призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності, а члени сімей померлих (загиблих) поліцейських — у разі втрати годувальника.

Пенсія за вислугу років поліцейським відповідно до Закону № 2262 призначається незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби, зокрема у період з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р. і на день звільнення мають вислугу 23 календарні роки і більше.

Крім того, на призначення пенсії за вислугу років за умови звільнення зі служби можуть розраховувати поліцейські, які досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку і за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Поліцейським, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, пенсії по інвалідності, а членам їх сімей — пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про поліцію — Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII «Про Національну поліцію». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постанова № 268 — постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Постанова № 393 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.92 р. № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей». Постанова № 720 — постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 720 «Про внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393». Постанова № 748 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2005 р. від 748 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу»