ПДФО/ВЗ

Дарунок від юридичної особи

28.11.2016 / 11:00

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначаються Податковим кодексом.
Про те, чи необхідно фізичній особі — резиденту подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) у разі отримання нею від юридичної особи дарунка у сумі, що не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати, йтиметься в цій статті.

Вичерпний перелік доходів, які включаються або не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, та порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначено розділом IV Податкового кодексу.

Згідно зі ст. 171 цього Кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб з інших доходів, ніж доходи у вигляді заробітної плати, є податковий агент — для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні; платник податку — для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) на користь платника податку оподатковуваний дохід, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), яка не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Податковим агентом при нарахуванні/виплаті зазначеного доходу податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не нараховуються/перераховуються до бюджету. Водночас вартість дарунків у сумі, що перевищує встановлений пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу розмір, оподатковується податковим агентом на загальних підставах.

Податковим агентом нарахований/виплачений фізичній особі дохід у вигляді вартості дарунка у сумі, що не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, відображається в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «160».

Платник податку на доходи фізичних осіб зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу.

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи, зокрема, від податкових агентів, які згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, та виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Податкового кодексу (п. 179.2 ст. 179 цього Кодексу).

Зазначеним розділом визначено окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати податковим агентом, але не є звільненими від оподаткування. У разі отримання таких доходів платник податку зобов’язаний самостійно включити їх суму до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

Отже, у фізичної особи — резидента, яка отримувала від юридичної особи (податкового агента) дарунки, вартість яких у розрахунку на місяць не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, та за умови відсутності інших доходів, отримання яких пов’язано з обов’язком подання податкової декларації, обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним, податкова декларація за підсумками звітного податкового року не подається.

Водночас у разі отримання протягом будь-якого місяця звітного податкового року доходу у вигляді вартості дарунків від двох та більше податкових агентів, сукупний місячний дохід яких перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, та з якого до бюджету не було сплачено (перераховано) податок/збір (за умови відсутності обов’язку нарахування/перерахування відповідного податку/збору у податкового агента), фізична особа — резидент (платник податку) зобов’язана подати податкову декларацію та включити вартість отриманих нею дарунків до загального річного оподатковуваного доходу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2346 — Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Інструкція № 859 — Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859.