ПДФО/ВЗ

Іноземні доходи

28.11.2016 / 10:00

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (визначення кола платників податку, об’єкта та бази оподаткування, ставки податку тощо) регламентується розділом ІV Податкового кодексу.
Платниками податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
Об’єкти оподаткування резидента визначено ст. 163 Податкового кодексу. Так, пп. 163.1.3 п. 163.1 зазначеної статті передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є також доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України (іноземні доходи).
У цій статті розглянемо, який порядок оподаткування доходів, отриманих резидентом України в іноземній валюті за роботу в іноземній державі, чи зараховуються при декларуванні відсотки, сплачені іноземному банку за межами України за рух коштів на рахунку, та які доходи необхідно відображати в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація).

Згідно з пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

Порядок оподаткування іноземних доходів регламентується п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу.

Підпунктом 170.11.1 цього пункту визначено: якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (у 2016 р. — 18 %).

Крім того, відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, установлюється військовий збір.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ зазначеного Кодексу. Платниками військового збору є фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.

Згідно з п. 164.4 ст. 164 Податкового кодексу під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент їх нарахування (отримання).

Особою, відповідальною за сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів, є платник податку (пп. «б» п. 171.2 ст. 171 Податкового кодексу).

Декларування доходів

Відповідно до п. 1.37 ст. 1 Закону № 2346 розрахунково-касове обслуговування — це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунку (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

При цьому утримання банками коштів (відсотків) за розрахунково-касове обслуговування, зокрема при переказі коштів із-за меж території України, — це витрати платника податків, понесені за послуги, що надаються банками за обслуговування. Нормами розділу ІV Податкового кодексу передбачено, що оподаткування доходів з джерел за межами України здійснюється без урахування понесених витрат.

Податкова декларація платниками податку на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу (п. 179.1 ст. 179 цього Кодексу).

Відповідно до пп. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164 зазначеного Кодексу доходи платника податків оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) та включаються до загального річного оподатковуваного доходу. Отже, визначення податкових зобов’язань щодо сплати податків (зборів) за звітний (податковий) період (рік) здійснюється за правилами та ставками, встановленими на момент нарахування (виплати, надання) таких доходів.

Слід зазначити, що доходи, отримані фізичною особою — резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень Податкового кодексу чи міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України (п. 13.3 ст. 13 цього Кодексу).

Водночас у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у податковій декларації (пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 зазначеного Кодексу).

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування (п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу).

Відображення  у податковій декларації

Пунктом 3 розділу ІІ Інструкції № 859 передбачено, що у податковій декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.

Тобто якщо у платника податків згідно з вимогами розділу ІV Податкового кодексу виникає обов’язок подання податкової декларації за результатами звітного (податкового) року, то відображенню підлягають всі доходи, отримані таким платником протягом такого звітного (податкового) року. При цьому відсот­ки, сплачені іноземному банку за межами України за рух коштів на рахунку, до доходів не включаються.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2346 — Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Інструкція № 859 — Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859.