Оплата праці

Індексація заробітної плати у листопаді та грудні 2016 року

28.11.2016 / 11:21

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загально­обов’яз­кового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, передбачених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

 

 

2015 р.

Січень

103,1

Лютий

105,3

Березень

110,8

Квітень

114,0

Травень

102,2

Червень

100,4

Липень

99,0

Серпень

99,2

Вересень

102,3

Жовтень

98,7

Листопад

102,0

Грудень

100,7

 

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у листопаді та грудні 2016 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ
для проведення індексації
(місяці підвищення тарифних
ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ
у 2016 р. для проведення
індексації, %:

у листопаді

у грудні

У 2015 р.

Січень

46,0

52,0

Лютий

38,6

44,3

Березень

25,1

30,2

Квітень

9,7

14,2

Травень

7,4

11,8

Червень

7,0

11,3

Липень

8,2

12,6

Серпень

9,0

13,5

Вересень

6,6

10,9

Жовтень

7,9

12,3

Листопад

5,8

10,1

Грудень

5,1

9,4

У 2016 р.

Січень

4,1

8,4

Лютий

4,5

8,8

Березнь

3,5

7,7

Квітень

4,1

Травень

4,0

Червень

4,2

Липень

4,3

Серпень

4,7

Вересень

Жовтень

Листопад

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2015 р. (базовий місяць) і до листопада 2016 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у листопаді 2016 р. у такому випадку становить 46 %.

Розрахунок ІСЦ:

46 % = 1,053 × 1,108 × 1,140 × 1,022 × 1,015 × 1,058 × 100 –100, де:

1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100),

1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100),

1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 : 100),

1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 : 100),

1,015 — ІСЦ за червень — листопад 2015 р. (1,004 × 0,990 × 0,992 × 1,023 × 0,987 × 1,020 × 100 : 100),

1,058 — ІСЦ за грудень 2015 р. — квітень 2016 р. (1,007 × 1,009 × 0,996 × 1,010 × 1,035 × 100 : 100).

ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. становив 104,1 % (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028 × 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому у грудні 2016 р. проведення індексації здійснюється з урахуванням величини приросту ІСЦ — 52 % (1,053 × 1,108 × 1,140 × 1,022 × 1,015 × 1,058 × 1,041 × 100 – 100).

Заробітна плата за листопад 2016 р. становитиме 4 500 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у листопаді 2016 р. — 1 450 грн, у грудні — 1 600 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у  листопаді 2016 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2015 р., становить 46 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 667 грн (1 450 × 46 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 167 грн (4 500 + 667).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення». Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 2050 — Закон України від 19.10.2000 р. № 2050 «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 159. Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078