Акциз

Реалізація пального за різними договорами

28.11.2016 / 12:26

До початку здійснення реалізації пального суб’єкт господарювання, який планує здійснювати таку реалізацію, зобов’язаний зареєструватись як платник акцизного податку в контролюючому органі за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців. У суб’єкта господарювання внаслідок визначення його платником акцизного податку виникає низка обов’язків, зокрема, складати при реалізації пального акцизну накладну, реєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних і щомісяця подавати декларацію акцизного податку.
Про особливості визначення платника акцизного податку при здійсненні реалізації пального залежно від видів договорів, на підставі яких здійснюються такі операції, йтиметься у цій статті.

Реалізація пального для цілей розділу VI Податкового кодексу — будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (абзац другий пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Купівля-продаж, поставка

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу).

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 712 зазначеного Кодексу).

З урахуванням наведених норм зауважимо, що при передачі (відпуску, відвантаженні) пального за договорами купівлі-продажу та поставки платником акцизного податку є продавець (постачальник) цього пального.

Зазначимо, що питання щодо того, яка зі сторін договору (продавець (постачальник) чи покупець пального) є платником акцизного податку, зазвичай у суб’єктів господарювання не виникає.

Міна (бартер)

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар (ст. 715 Цивільного кодексу).

При передачі (відпуску, відвантаженні) пального за договорами міни платником акцизного податку є особа, яка передає (відпускає, відвантажує) пальне іншій особі.

Дарування

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (ст. 717 Цивільного кодексу).

При передачі пального за договором дарування платником акцизного податку є дарувальник цього пального.

Доручення

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (ст. 1000 Цивільного кодексу).

Оскільки повірений здійснює передачу (відпуск, відвантаження) пального від імені та за рахунок довірителя, платником акцизного податку є саме довіритель, реквізити якого зазначено в документах на передачу (відпуск, відвантаження) пального.

Комісія

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 Цивільного кодексу).

При передачі пального за договором комісії платниками акцизного податку є:

комітент — при передачі (відпуску, відвантаженні) пального комісіонеру для здійснення його подальшої реалізації комісіонером та від імені комісіонера третій особі (третім особам). При цьому в акцизних накладних зазначаються основні реквізити комітента як особи, що реалізує пальне, та комісіонера як отримувача пального;

комісіонер — при передачі (відпуску, відвантаженні) пального від свого імені іншій особі, хоча власником цього пального є комітент. При цьому в акцизних накладних зазначаються основні реквізити комісіонера як особи, що реалізує пальне, та іншої особи як отримувача пального (якщо він є платником акцизного податку) або у відповідних рядках зазначається «Неплатник» та вноситься умовний код «1000000000».

Виробництво із сировини замовника

При розгляді договорів про виробництво із сировини замовника потрібно враховувати, що виробник пального з давальницької сировини є платником акцизного податку як особа, що виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України (пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу), який при виробництві продукції збільшує обсяги залишків пального шляхом подання заявки на поповнення (коригування) залишку пального, сплачуючи акцизний податок.

При передачі (відпуску, відвантаженні) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника платниками акцизного податку, які відповідно складають акцизні накладні, є такі особи:

при передачі (відпуску, відвантаженні) підакцизного пального виробнику для виготовлення з нього будь-яких товарів (підакцизних чи непідакцизних) — замовник, який в акцизній накладній зобов’язаний зазначити свої основні реквізити як особи, що реалізує пальне, та виробника як отримувача пального (схема 1);

при передачі (відпуску, відвантаженні) пального замовнику — виробник, який в акцизній накладній зобов’язаний зазначити свої основні реквізити як особи, що реалізує пальне, та замовника як отримувача пального (схема 2);

при передачі (відпуску, відвантаженні) пального виробником за дорученням замовника іншій особі — спочатку виробник (як зазначено у попередньому абзаці), а в подальшому — замовник, який в акцизній накладній повинен зазначити свої основні реквізити як особи, що реалізує пальне, та іншої особи як отримувача пального (якщо ця особа є платником акцизного податку) або у відповідних рядках зазначити «Неплатник» та внести умовний код «1000000000» (схема 3);

у разі якщо частина виготовленого пального залишається виробнику як оплата за виробництво пального, — і виробник, і замовник пального. Виробник зобов’я­заний скласти акцизну накладну на обсяг пального, яке залишається у нього. В акцизній накладній виробник повинен зазначити свої основні реквізити як особи, що реалізує пальне, та замовника як отримувача пального. Замовник після цього зобов’язаний скласти акцизну накладну на ці обсяги пального, в якій зазначити свої основні реквізити як особи, що реалізує пальне, та виробника як отримувача пального (схема 4).

Зберігання

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, яку передано їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (ст. 936 Цивільного кодексу).

Оскільки поклажодавець здійснює передачу (відпуск, відвантаження) пального зберігачу, а зберігач за договором зберігання пального не може здійснювати інші дії, крім його зберігання та повернення у схоронності поклажодавцеві, то такі операції, які здійснюються на підставі договору зберігання, не є операціями з реалізації пального у розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу та відповідно не підлягають оподаткуванню акцизним податком.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV