Інші податки

Військовий збір у формі № 1ДФ

28.11.2016 / 12:35

На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. Так, при вчиненні нотаріальних дій (посвідчення договорів дарування, видача свідоцтв про право на спадщину та посвідчення договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна стороною (сторонами) цього договору) приватний нотаріус зобов’язаний надавати інформацію контролюючим органам шляхом заповнення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).
Чи необхідно приватним нотаріусам при посвідченні договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідченні договорів дарування у податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображати військовий збір, розглянемо в цій статті.

Перелік доходів, що включаються до складу доходів Держбюджету України, визначено ст. 29 Бюджетного кодексу.

Зокрема, до доходів загального фонду держбюджету належить військовий збір, який сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 1.4 вищезазначеного пункту нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 168.1.2 п. 168.1 цієї статті податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Таким чином, при прийманні платіжних документів на виплату доходів на користь платників банки повинні дотримуватись вимог пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу щодо одночасного подання розрахункового документа на перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Відповідно до п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 зазначеного Кодексу нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчення договорів продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому розділом IV Податкового кодексу для податкового розрахунку.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом № 4.

Відповідно до пп. 1.3 п. 1 розділу 1 зазначеного наказу його дія поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом ІV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу.

Отже, при нотаріальному посвідченні договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору, ви­­дачі свідоцтв про право на спадщину та/або нотаріальному посвідченні договорів дарування нотаріуси відобража­ють у податковому розрахунку за формою № 1ДФ суму сплаченого військового збору.

При цьому в рядку «Військовий збір» у розділі ІІ «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ заповнюються графи «Загальна сума нарахованого доходу» та «Загальна сума утриманого збору», в якій відображається фактично нарахована та перерахована сума військового збору.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №  1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку».