ЄСВ

ЄСВ за період мобілізації

02.12.2016 / 16:11

У цій статті розглянемо, коли демобілізовані фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які не є роботодавцями, мають подавати звіт за формою № Д5 та сплачувати єдиний внесок за період мобілізації.

Відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску регулюються винятково Законом про ЄСВ.

Процедуру нарахування і сплати єдиного внеску визначено Інструкцією № 449.

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску встановлено розділом ІІ Порядку № 435.

Платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) (абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ) та не може бути більшою максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом (частина третя ст. 7 Закону про ЄСВ).

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ:
з 01.01.2016 р. — 34 450 грн;
з 01.05.2016 р. — 36 250 грн;
з 01.12.2016 р. — 40 000 грн.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону про ЄСВ, встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (абзац перший частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ).

Фізичні особи — підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року. Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобо­в’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Мінімальний страховий внесок:
з 01.01.2016 р. — 303,16 грн;
з 01.05.2016 р. — 319,00 грн;
з 01.12.2016 р. — 352,00 грн.

Обов’язки платника єдиного внеску визначено п. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ, згідно з якими платник єдиного внеску зобов’язаний, зокрема, своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність.

Водночас п. 92 розділу VIII Закону про ЄСВ передбачено, що, зокрема, фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (далі — мобілізовані підприємці), та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу (далі — мобілізовані особи), звільняються на весь строк їх військової служби від виконання своїх обов’язків, визначених п. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ, якщо вони не є роботодавцями, зокрема, від своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску та подання звітності до органу доходів і зборів.

Підставою для такого звільнення є заява платника та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації).

Зазначені норми застосовуються з першого дня мобілізації, оголошеної Указом № 303, та протягом усього особливого періоду.

Абзацом другим п. 7 розділу IV Інструкції № 449 визначено, що мобілізовані підприємці та мобілізовані особи на весь строк їхньої військової служби звільняються від виконання обов’язків платника єдиного внеску, якщо вони не є роботодавцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію).

Отже, мобілізовані підприємці та мобілізовані особи звільняються від своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації до останнього календарного дня місяця, в якому такого підприємця або таку особу було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію).

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 4 розділу ІІІ Порядку № 435).

Таким чином, демобілізовані підприємці та демобілізовані особи звільняються від подання звітності до органу доходів і зборів за період мобілізації (п. 92 розділу VIII Закону про ЄСВ).

Водночас мобілізованих підприємців та мобілізованих осіб не позбавлено права після демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) самостійно визначати базу нарахування єдиного внеску, встановлену Законом про ЄСВ, за весь період мобілізації, сплатити єдиний внесок і відповідно відобразити такі зобо­в’язання у звіті за формою № Д5.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Указ № 303 — Указ Президента України від 17.03.2014 р. № 303/2014 «Про часткову мобілізацію». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42