Соціальне страхування

Пенсія працівникам районів Крайньої Півночі

02.12.2016 / 17:21

З 2005 р. по 2012 р. чоловік працював в районах Крайньої Півночі. Крім цього, має більше 13 років пільгового стажу роботи за Списком № 2. Розглянемо, яким чином під час призначення йому пенсії зараховується стаж та заробітна плата за період такої роботи.

Між Урядом України і Урядом Російської Федерації підписано Угоду № 1, якою передбачено, що громадяни обох країн, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав мають право на пенсію за віком, зокрема чоловіки при досягненні 55-річного віку і при загальному стажі роботи не менше 25 років. При визначенні права на зниження пенсійного віку робота в цих місцевостях обчислюється календарно.

Тому якщо чоловік на Крайній Півночі відпрацював лише сім років, норми зазначеної Угоди при призначенні йому пенсії не застосовуються.

Відповідно до ст. 6 Угоди № 2 для визначення права на пенсію, в тому числі пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав — учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за час до набрання чинності цією Угодою.

Водночас за наявності у чоловіка 12 років 6 місяців пільгового стажу роботи за Списком № 2 та необхідного загального стажу роботи ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення передбачено право на пенсію за віком на пільгових умовах при досягненні таким чоловіком 55-річного віку. У цьому випадку розмір пенсії визначається за нормами Закону про пенсійне страхування з урахуванням страхового стажу особи (в тому числі набутого у районах Крайньої Півночі чи у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі) та заробітку. Підстав для будь-яких пенсійних виплат Російською Федерацією в такому випадку немає.

Щодо документального підтвердження стажу роботи на Крайній Півночі, то Порядком № 22 передбачено, що особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком № 637 (трудову книжку, довідки про періоди роботи тощо), та довідку про заробітну плату згідно з додатком 1 до Порядку № 22.

При цьому заробіток у російських руб­лях починаючи з грудня 1992 р. враховується при обчисленні розміру пенсії з урахуванням курсу російського рубля до гривні за даними Нацбанку України станом на дату, з якої особі призначається пенсія в Україні.

Тому для зарахування до страхового стажу періоду роботи з 2005 р. по 2012 р. при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2 чоловіку слід до Пенсійного фонду надати трудову книжку або довідку про періоди роботи, а для підтвердження заробітку — довідку про заробітну плату.

Слід зазначити, що зазвичай у трудових книжках особи відсутні всі відомості, потрібні для того, щоб підтвердити право на пільгову пенсію (не зазначено її зайнятість у шкідливих умовах протягом повного робочого дня, перебування у неоплачуваних відпустках, страйках, не зазначено характер виконуваних нею робіт, яким списком передбачено професію, яку вона мала, чи роботу, яку вона виконувала, розділ, підрозділ цих списків тощо). Тому для підтвердження пільгового стажу вимагається пільгова довідка за формою згідно з додатком № 5 Порядку № 637.

У цій довідці має бути зазначено:

  • періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;
  • професія або посада;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) списків, якими передбачено ці роботи;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Видавати такі довідки мають право виключно підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники.

Крім пільгової довідки надається копія (копії) наказу (наказів) підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та на яких умовах така робота дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

У разі якщо підприємство ліквідовано і правонаступника немає, підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, встановленої для окремих категорій працівників, здійснюється згідно з Порядком № 18 відповідними комісіями, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України в кожній області та м. Києві.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Угода № 1 — Тимчасова угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.93 р. Угода № 2 — Багатостороння угода про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.92 р. Порядок № 18 — Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 р. № 18. Порядок № 22 — Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1. Порядок № 637 — Порядок підтвердження наявного трудового стажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.93 р. № 637

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42