Бухоблік

Придбання пального за картками

09.12.2016 / 17:46

За придбання пального на автозаправних станціях (далі — АЗС) крім оплати готівкою підприємствами, установами та організаціями також використовується безготівковий розрахунок. При цьому найбільш широкого застосування набули дві схеми такого розрахунку — паливною карткою підприємства і талонами, або, як їх ще називають, скретч-картками.

Паливні картки

Відпуск нафтопродуктів за платіжними картками здійснюється на підставі вимог Закону про платіжні системи.

Паливні картки — це інструмент безготівкового розрахунку на АЗС, який засновано на використанні банківських технологій та є засобом ідентифікації користувача й отримання передплаченого пального в мережі АЗС паливної компанії.

За своїм принципом паливні картки аналогічні банківським карткам. Проте на відміну від банківських у паливних картках як платіжна одиниця можуть використовуватися не лише грошові кошти, а й літри.

Диференціюються такі картки за видами пального, зокрема: А-80; А-92; А-95; А-95EURO; дизельне пальне; газ. Для отримання паливної картки підприємству необхідно укласти договір з постачальником і сплатити рахунок.

Як зазначалося, паливні картки бувають грошові, на які з метою розрахунку за пальне зараховуються грошові кошти, і літ­рові, на які зараховується кількість літрів пального.

Грошові картки

При використанні грошової паливної картки на рахунок користувача в мережі АЗС зараховуються грошові кошти, передплачені підприємством, без фіксації цін на пальне. Тобто водій заправляє автомобіль на АЗС за ціною, яка діє на момент заправки, і водночас з паливної картки списується відповідна сума грошових коштів. Водій отримує платіжну квитанцію, в якій зазначаються номер картки, дата заправки, її час, обсяг отриманого пального, його ціна за 1 л та загальна сума списаних коштів.

У разі використання грошової паливної картки передоплата за пальне в бухгалтерському обліку підприємства обліковується у складі дебіторської заборгованості, а право власності на пальне набувається протягом певного періоду часу, в ході отримання пального водіями на АЗС. Підтвердженням отримання пального є розрахунковий чек терміналу та чек ЕККА, які передаються водієм до бухгалтерії.

Літрові картки

При використанні літрової паливної картки на неї в мережі АЗС зараховується кількість літрів певного виду пального, поперед­ньо оплачена підприємством. При цьому зазначений обсяг пального фіксується за цінами, що діяли на момент отримання постачальником (паливною компанією) перед­оплати, і в подальшому не переглядається.

У разі оплати паливною платіжною карткою підприємству відкривається два типи паливних рахунків:

 • перший рахунок «Основна карта підприємства» — віртуальний рахунок, на якому обліковується весь передплачений обсяг пального відповідного виду ПММ (наприклад, А-95), так званий віртуальний паливний склад підприємства;
 • другий рахунок паливної картки з відповідним номером реальної паливної картки (наприклад, на паливо А-95 із можливістю заправки по всій Україні). Кількість таких рахунків має бути пропорційною кількості водіїв, які користуватимуться цими платіжними картками. На кожен вид пального придбавається окрема паливна картка. Тобто на картку, виписану на бензин марки А-92, не може бути зараховано бензин марки А-95.

Відповідну кількість літрів пального постачальник зараховує на основну картку підприємства (віртуальний паливний склад) згідно з проведеною передоплатою і надає підприємству коди доступу до зазначеного віртуального паливного складу в мережі Інтернет. Підприємство самостійно проводить зарахування пального з такого віртуального складу на реальні паливні картки водіїв відповідно до встановлених норм і лімітів.

При заправці автомобіля на АЗС з літрової паливної картки списується відповідна кількість літрів пального. Списання здійснюється з паливного рахунку конкретної паливної картки водія за допомогою POS-терміналу, який дає змогу зчитувати інформацію з паливної картки, передавати дані трансакції до банку, здійснювати авторизацію і формувати платіжну квитанцію за проведеною трансакцією.

При цьому користувачу (управлінському персоналу підприємства) надається можливість у будь-який час з будь-якого робочого місця, підключеного до мережі Інтернет, проводити перерозподіл літрів на картках співробітників, отримувати звітну інформацію про фактичний відпуск пального як за окремою паливною карткою окремого працівника, так і за паливними картками всіх співробітників, у тому числі у режимі on-line.

Відмінність карток

Принциповою відмінністю між грошовою та літровою паливними картками є дата переходу права власності на пальне.

При використанні літрової паливної картки підприємст­­во оплачує відповідну кількість літрів відповідного пального. Ці літри зараховуються на паливну картку підприємства, є ­його власністю і перебувають на безоплатному відповідально­­му збе­­ріганні в мережі АЗС до моменту їх відпуску підприємству.

Наприклад, у багатьох договорах зазначається, що право власності на пальне переходить до покупця в момент передачі йому накладної (податкової накладної) та паливних карток. При цьому продавець (паливна компанія) зобов’язується забезпечити зберігання пального до його фактичної передачі покупцю (підприємству), тобто до заправки автомобіля.

У разі використання грошової паливної картки право власності на пальне у користувача виникає тільки в момент фактичної заправки автомобіля (чи фактичного отримання пального в інший спосіб) і зняття коштів з паливної картки. І не раніше.

Окремо хотілося б зупинитися на обліку безпосередньо самих паливних карток. На відміну від банківських карток вони надаються за плату. Враховуючи те, що сама паливна картка є засобом платежу, а не грошовим документом і не талоном на пальне, а також те, що строк використання пластикової платіжної картки (паливної) більше одного року, їх облік доцільно вести на бухгалтерському рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Облік пального на підприємстві при придбанні за грошовою паливною карткою розглянемо на прикладі 1.

Приклад 1

Підприємство «Альфа» в жовтні 2016 р. придбало дві грошові паливні картки у паливної компанії, вартість яких становила 120 грн з ПДВ. Крім того, підприємство перерахувало аванс за пальне в сумі 6 000 грн. Протягом жовтня 2016 р. водієм за карткою К1 було придбано 150 л пального за ціною 20 грн/л на суму 3 000 грн. При цьому за результатами місяця відповідно до подорожніх листів використано 120 л.

Іншим водієм за карткою К2 було придбано 100 л пального за ціною 24 грн/л на суму 2 400 грн. Згідно з подорожніми листами за місяць було використано 80 л.

Як зазначені операції з придбання та використання пального має бути відображено в обліку підприємства «Альфа», наведено в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

Проведено передоплату паливній компанії за паливні картки К1 та К2

371

311

120

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641

644

20

3

Отримано паливні картки від паливної компанії

153

631

100

4

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

20

5

Проведено зарахування взаємних заборгованостей за паливні картки К1 та К2

631

371

120

6

Проведено попередню оплату за пальне паливній компанії

3711

311

6 000

7

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641

644

1 000

8

Передано картки матеріально відповідальним особам для користування

112

153

100

9

Проведено зарахування авансу за пальне на картку К1

3712/К1

3711

3 000

10

Проведено зарахування авансу за пальне на картку К2

3712/К2

3711

3  000

11

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки за паливною карткою К1 (150 л × 20 грн/л)

203/К1

631

2 500

12

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

500

13

Проведено зарахування авансу в рахунок отриманого пального за паливною карткою К1

631

3712/К1

3 000

14

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки за паливною карткою К2 (100 л × 24 грн/л)

203/К2

631

2 000

15

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

400

16

Проведено зарахування авансу в рахунок отриманого пального за паливною карткою К2

631

3712/К2

2 400

17

Списано згідно з подорожніми листами на адміністративні витрати пальне за карткою К1
(120 л × 20 грн/л) – ((120 л × 20 грн/л) : 6)

92

203/К1

2 000

2 000

18

Списано згідно з подорожніми листами на адміністративні витрати пальне за карткою К2
(80 л × 24 грн/л) – ((80 л × 24 грн/л) : 6)

92

203/К2

1 600

1 600

19

Віднесено витрати на фінансовий результат (2 000 + 1 600)

791

92

3 600

За результатами жовтня 2016 р. в обліку підприємства:

 • на бухгалтерському рахунку 203/К1 обліковується залишок 30 л пального на суму 500 грн;
 • на бухгалтерському рахунку 203/К2 обліковується залишок 20 л бензину на суму 400 грн;
 • за паливною карткою К2 на бухгалтерському рахунку 3712/К2 «Аванси видані» обліковується дебіторська заборгованість паливної компанії у розмірі 600 грн;
 • у обліку визнано адміністративні витрати на обслуговування автотранспорту (пальне) в розмірі 3 600 грн.

Облік пального на підприємстві при придбанні за літровою паливною карткою розглянемо на прикладі 2.

Приклад 2

Підприємство «Альфа» в жовтні 2016 р. придбало у паливної компанії дві літрові паливні картки на бензин марки А-92 (картка К1) та А-95 EURO (картка К2). Вартість карток становила 120 грн з ПДВ. Крім того, підприємство перерахувало грошові кошти на:

 • придбання 150 л пального марки А-92 за ціною 20 грн/л на суму 3 000 грн;
 • придбання 100 л пального марки А-95 EURO за ціною 24 грн/л на суму 2 400 грн.

Усього було передоплачено 250 л бензину на загальну суму 5 400 грн.

Протягом жовтня 2016 р. водієм за карткою К1 було придбано 150 л пального марки А-92. При цьому за результатами місяця згідно з подорожніми листами використано 120 л.

Іншим водієм за карткою К2 було придбано 100 л пального марки А-95 EURO. Згідно з подорожніми листами за місяць було використано 80 л.

Як зазначені операції з придбання та використання пального має бути відображено в обліку підприємства «Альфа», наведено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

Проведено передоплату паливній компанії за паливні картки К1 (А-92) та К2 (А-95 EURO)

371

311

120

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641

644

20

3

Проведено передоплату паливній компанії за пальне

371

311

5 400

 

 

4

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641

644

900

 

 

5

Отримано накладну і паливні картки від паливної компанії

153

631

100

6

Закрито розрахунки з ПДВ за паливними картками

644

631

20

 

 

7

Отримано накладну від паливної компанії на 250 л бензину, в тому числі:

А-92 — 150 л;

А-95 EURO — 100 л

203

631

4 500

8

Закрито розрахунки з ПДВ за паливними картками

644

631

900

 

 

9

Проведено зарахування взаємних заборгованостей за пальне

631

371

5 400

10

Проведено зарахування 150 л пального А-92 на картку К1 (3 000 — 3 000:6)

2031/К1

203

2 500

11

Проведено зарахування 100 л пального А-95 EURO на картку К1 (2 400 — 2 400:6)

2031/К2

203

2 000

12

Передано картки матеріально відповідальним особам для користування

112

153

100

13

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення
заправки на 150 л бензину А-92 за паливною карткою К1

2032/К1

2031/К1

2 500

14

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення
заправки на 100 л бензину А-95 EURO за паливною карткою К2

2032/К2

2031/К2

2 000

15

Списано згідно з подорожніми листами на адміністративні витрати 120 л
пального А-92 за карткою К1 (2 500:150 л) × 120 л)

92

2032/К1

2 000

2 000

16

Списано згідно з подорожніми листами на адміністративні витрати 80 л
пального А-95 EURO за карткою К2 (2 000:100 л) × 80 л)

92

2032/К2

1 600

1 600

17

Віднесено витрати на фінансовий результат (2 000 + 1 600)

791

92

3 600

За результатами жовтня 2016 р. в обліку підприємства:

 • за паливною карткою К1 на бухгалтерському рахунку 2032 «Пальне А-92» обліковуються залишки бензину марки А-92 в кількості 30 л на суму 500 грн;
 • за паливною карткою К2 на бухгалтерському рахунку 2032 «Пальне А-95 EURO» обліковуються залишки бензину марки А-95 EURO в кількості 20 л на суму 400 грн;
 • у обліку визнано адміністративні витрати на обслуговування автотранспорту (пальне) в розмірі 3 600 грн.

За результатами місяця, як правило, до 5-го числа місяця, що настає за звітним, паливна компанія надає підприємству звіт про обсяги відпущеного пального. На підставі такого звіту бухгалтерією проводиться звірка даних паливної компанії щодо відпущеного пального з даними первинних документів (чеків АЗС), наданих користувачами карток — водіями.

Скретч-картки

Крім паливних карток для безготівкового розрахунку за пальне широко застосовуються талони на пальне, або скретч-картки.

Паливна скретч-картка — це довірчий документ, який засвідчує право власника на отримання на АЗС визначеного талоном виду палива (А-80; А-92; А-95; А-95 EURO; дизельне пальне; газ) в кількості, встановленій номіналом картки.

Скретч-картки можуть відрізнятися за:

 • регіонами дії — пальним можна заправлятися в мережі АЗС паливної компанії по всій Україні чи в межах окремої області;
 • номіналом: на бензини — 5, 10, 15, 20, 30 і 40 л; на дизельне пальне — 5, 10, 15, 20, 30, 60 і 100 л.

Для придбання паливної скретч-картки не обов’язково укладати договір з паливною компанією. Достатньо отримати рахунок у торговельній точці, сплатити його і в тій самій точці отримати скретч-картки (паливні талони) та накладні.

Вартість пального на скретч-картці фіксується на день оплати і в подальшому не переглядається.

У цілому облік придбання пального за скретч-картками аналогічний обліку придбання пального за літровими паливними картками. Єдиною відмінністю є те, що саму скретч-картку окремо не обліковують, а талони на пальне згідно з Інструкцією № 291 обліковуються на субрахунку 203 «Паливо».

Для обліку обігу талонів підприємством розробляється аналітична відомість, в якій відображаються надходження талонів і їх видача водіям під розпис. Форма такої відомості розробляється підприємством самостійно. Приклад заповнення відомості наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Залишок на 01.10.2016 р.

Надійшло

Видано

Підпис водія

Номінал

Літри

Дата

Номінал

Літри

Дата

Номінал

Літри

Прізвище водія

5 шт. × 20 л

100

02.10.2016

10 шт. × 10 л

100

03.10.2016

9 шт. × 20 л

180

Кутєпов П. Є.

Кутєпов П. Є.

4 шт. × 10 л

40

02.10.2016

10 шт. × 5 л

50

03.10.2016

10 шт. × 10 л

100

Мокренко Т. М.

Мокренко Т. М.

 

 

02.10.2016

20 шт. × 15 л

300

03.10.2016

20 шт. × 15 л

300

Бесараб Г. А.

Бесараб Г. А.

 

 

02.10.2016

20 шт. × 20 л

400

03.10.2016

15 шт. × 20 л

300

Горбатюк Д. А.

Горбатюк Д. А.

 

 

18.10.2016

5 шт. × 30 л

150

18.10.2016

5 шт. × 30 л

150

Топалов К. В.

Топалов К. В.

 

 

18.10.2016

5 шт. × 15 л

75

18.10.2016

9 шт. × 5 л

45

Новіков В. А.

Новіков В. А.

Усього:

10 шт. × 10 л

10 шт. × 5 л

20 шт. × 15 л

20 шт. × 20 л

5 шт. × 30 л

1 075

Усього:

10 шт. × 20 л

10 шт. × 10 л

20 шт. × 15 л

15 шт. × 20 л

5 шт. × 30 л

10 шт. × 5 л

1 075

 

 

Документами, що підтверджують використання талонів, є чеки ЕККА, отримані водіями на АЗС при заправці пального і передані до бухгалтерії.

Облік пального на підприємстві при придбанні за талонами розглянемо на прикладі 3.

Приклад 3

У жовтні 2016 р. підприємство «Альфа» придбало паливні талони у мережі АЗС у кількості 70 шт. на 1 075 л бензину загальною вартістю 25 800 грн із розрахунку 24 грн/л (з ПДВ). Дані про номінал, літраж талонів, їх видачу водіям і прізвища водіїв наведено в табл. 3.

Наприкінці місяця на підставі подорожніх листів було списано 1 075 л пального.

Як зазначені операції має бути відображено в обліку підприємства «Альфа» протягом жовтня 2016 р., наведено у табл. 4.

Таблиця 4

№ 
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дебет

Кредит

Доходи

Витрати

1

Проведено передоплату паливній компанії за паливні талони

371

311

25 800

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641

644

4 300

3

Отримано накладну і паливні талони від паливної компанії на 1 075 л бензину

2031

631

21 500

 

 

4

Закрито розрахунки з ПДВ за паливними талонами

644

631

4 300

 

 

5

Проведено зарахування взаємних заборгованостей за пальне

631

371

25 800

6

Видано талони на пальне Кутєпову П. Є. (180 л × 20 грн)

2031

2031

3 600

 

 

7

Видано талони на пальне Мокренку Т. М. (100 л × 20 грн)

2031

2031

2 000

8

Видано талони на пальне Бесарабу Г. А. (300 л × 20 грн)

2031

2031

6 000

 

 

9

Видано талони на пальне Горбатюку Д. А. (300 л × 20 грн)

2031

2031

6 000

10

Видано талони на пальне Топалову К. В. (150 л × 20 грн)

2031

2031

3 000

11

Видано талони на пальне Новікову В. А. (45 л × 20 грн)

2031

2031

900

12

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки 180 л бензину Кутєповим П. Є.

2032

2031

3 600

13

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки 100 л бензину Мокренком Т. М.

2032

2031

2 000

14

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки 300 л бензину Бесарабом Г. А.

2032

2031

6 000

15

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки 300 л бензину Горбатюком Д. А.

2032

2031

6 000

 

 

16

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки 150 л бензину Топаловим К. В.

2032

2031

3 000

 

 

17

Надано до бухгалтерії первинні документи (чеки) про проведення заправки 45 л бензину Новіковим В. А.

2032

2031

900

 

 

18

Списано згідно зі зведеним актом витрат пального за жовтень 2016 р. (на підставі подорожніх листів) 1 075 л пального на адміністративні витрати

92

2032

21 500

21 500

19

Віднесено витрати на фінансовий результат

791

92

21 500

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про платіжні системи — Закон України від 05.04.2001р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42