ПДФО/ВЗ

Оренда нерухомості

09.12.2016 / 17:48

Розглянемо, який порядок оподаткування доходу фізичної особи від надання в оренду нерухомості в разі укладання договору на безоплатній та/або платній основі та чи необхідно інформувати контролюючі органи про укладений договір.

За договором найму (оренди) житла одна сторона — власник житла передає або зобов’язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату (п. 1 ст. 810 Цивільного кодексу).

Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла.

Отже, укладання договору найму (оренди) житла на безоплатній основі чинним законодавством України не передбачено.

Доходи платника податку — фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) оподатковуються податком на доходи фізичних осіб у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 цього Кодексу у разі якщо платник податку отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, то такий платник зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Водночас податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, є орендар (пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. Такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації (пп. 170.1.5 цього пункту).

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найдоступніший для мешканців такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

Дохід від надання в оренду нерухомості оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (18 %).

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду є об’єктом оподаткування військовим збором (1,5 %), платниками якого визначено п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу).

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу).

Строки сплати визначено п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу, а саме фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Обов’язок щодо повідомлення контролюючого органу про укладений договір оренди об’єктів нерухомого майна виникає у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору. При цьому нотаріус зобо­в’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності (абзац «б» пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4