ПДФО/ВЗ

Представницькі функції

09.12.2016 / 17:50

Фізична особа — нерезидент через фізичну особу — підприємця, яка виконує представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору, надає в оренду нерухомість, що їй належить, іншій фізичній особі. Чи виникає у такому випадку у фізичної особи — підприємця обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету?

ДОВІДКОВО

Представницькі функції слід розуміти як представництво, яке згідно зі ст. 237 Цивільного кодексу є правовідношенням, у якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, установлених актами цивільного законодавства.
Статтею 239 Цивільного кодексу передбачено, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу.

Так, нерухомість, що належить фізичній особі — нерезиденту, надається в оренду винятково через фізичну особу — підприємця або юридичну особу — резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом щодо таких доходів. Нерезидент, який порушує норми пп. 170.1.3 п. 170.1 ст. 1 Податкового кодексу, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

При цьому податковий агент під час нарахування (виплати) доходів, отриманих від оренди нерухомості, зобов’язаний оподатковувати їх за ставкою 18 %.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 Податкового кодексу.

Крім того, особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу).

Також доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 % (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Отже, оскільки податковим агентом фізичної особи — нерезидента у разі надання в оренду нерухомості є фізична особа — підприємець, яка виконує представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету із суми орендної плати виникає у такого податкового агента.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4