ПДФО/ВЗ

Дохід від операцій з нерухомістю у формі № 1ДФ

09.12.2016 / 17:52

Про те, яку суму доходу необхідно відображати нотаріусу/юридичній особі — посереднику у формі № 1ДФ за операцією купівлі-продажу нерухомого/рухомого майна між фізичними особами, якщо в договорі одночасно зазначено договірну ціну об'єкта відповідного майна та його оціночну вартість, читайте далі.

Порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого/рухомого майна регулюється статтями 172 — 173 розділу IV Податкового кодексу.

Дохід від продажу об’єктів нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

У разі продажу об’єктів рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.

Водночас дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи із ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу. Такий дохід не може бути нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Під час проведення операцій з продажу об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість і суму сплаченого податку в порядку, встановленому розділом IV Податкового кодексу для податкового розрахунку (п. 172.4 ст. 172 Кодексу).

Слід зауважити, що інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу, вартість кожного договору та суму сплаченого податку нотаріус в обов’язковому порядку щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса (у порядку, встановленому розділом IV Податкового кодексу для податкового розрахунку).

Водночас відповідно до п. 173.3 ст. 173 цього Кодексу в разі якщо об’єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи, такий посередник виконує функції податкового агента щодо подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу об’єктів рухомого майна.

Отже, нотаріус/юридична особа — посередник надає інформацію контролюючим органам шляхом заповнення відповідних граф у формі № 1ДФ. Зокрема, у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітній квартал) дохід фізичної особи відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак, наведених у додатку по Порядку № 4 (пп. 3.2 п. 3 розділу ІІІ цього Порядку)

Таким чином, якщо у договорі купівлі-продажу нерухомого/рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) між фізичними особами одночасно зазначено договірну ціну об’єкта та його оціночну вартість, нотаріус у формі № 1ДФ відображає суму доходу платника податку, отриманого від продажу об’єкта відповідного майна, яка визначається виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості цих об’єктів. У разі якщо об’єкт рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) продається за посередництвом юридичної особи, цей посередник у формі № 1ДФ відображає дохід від такого продажу також виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості.

У разі продажу платником податку легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда нотаріусом/юридичною особою — посередником відображається сума доходу платника, зазначена у договорі купівлі-продажу, яка не може бути нижчою або середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу, або оціночної вартості об’єкта (за вибором платника податку).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4