Рентна плата

Підземні води: особливості оподаткування

09.12.2016 / 17:54

Обов’язок нарахування та сплати рентної плати за користування надрами в частині видобування корисних копалин є одним із поширених запитань, які виникають у платників. З'ясуємо детальніше, хто, зокрема, є платником рентної плати та як визначається об’єкт оподаткування.

Платник рентної плати

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата), у тому числі підземних вод, є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин (пп. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу).

Починаючи з 01.04.2014 р. платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, зокрема підземних вод, визначено землевласників та землекористувачів, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства належать до фермерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування (пп. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу).

Наприклад, підприємство зареєстровано як платник податків або як платник єдиного податку четвертої групи, є землевласником або землекористувачем та має дозвільний документ на право користування підземним водним об’єктом з метою видобування підземних вод або спеціальне водокористування підземних вод, і відповідно до пп. 252.1.1 або пп. 252.1.4 Податкового кодексу підприємство належить до платників рентної плати.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування рентною платою згідно з п. 252.3 ст. 252 Податкового кодексу вважається обсяг товарної продукції гірничого підприємства, що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартами, встановленими галузевим законодавством, зокрема ДСанПіН 2.2.4-171-10, ДСТУ 7525:2014, ГОСТ 23268.0-91.

Керуючись ст. 5 Податкового кодексу щодо переважного права застосування понять, правил та положень, установлених Кодексом для регулювання відносин оподаткування, товарною продукцією гірничого підприємства вважається продукція, що є результатом його господарської діяльності з видобування корисних копалин і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів (пп. 14.1.112 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). При цьому обсяг товарної продукції гірничого підприємства відповідно до ПБО 9 «Запаси» обліковується гірничим підприємством як запаси — активи, вартість яких може бути достовірно визначено, для яких існує ймовірність отримання їх власником — суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, та які складаються у тому числі із сировини, призначеної для обслуговування виробництва, і відповідають технічним та якісним характеристикам, передбаченим нормативно-правовим актом (пп. 14.1.112 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), наприклад, ДСТУ 7525:2014.

Таким чином, об’єктом оподаткування рентною платою є обсяги видобутої підземної води.

Водночас звертаємо увагу, що згідно з п. 2 Порядку № 110 водокористувачі, які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами та/або дозвіл на спеціальне водокористування до набрання чинності цим Порядком, повинні були здійснити підключення до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Порядком.

При цьому п. 12 Порядку № 110 передбачено, що у період технічної несправності засобів вимірювання або обладнання у разі несвоєчасного внесення водокористувачем відомостей про об’єм видобутих підземних вод, несвоєчасного повідомлення про технічні несправності облік видобутих підземних вод здійснюється відповідно до середньодобового об’єму видобутих підземних вод, що розраховується з максимально дозволеного дебету свердловини на добу (потужності водозабору).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. ДСТУ 7525:2014 — ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролю». ГОСТ 23268.0-91  — ГОСТ 23268.0-91  «Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові та природні столові. Правила прийомки та методи відбору проб». ДСанПіН 2.2.4-171-10  — Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Порядок № 110 — Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, затверджений наказом Мінекології України від 23.03.2016 р. № 110