Митна справа

Повернення надміру сплачених митних платежів

09.12.2016 / 17:56

Переважна більшість товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України, у процесі їх оформлення відповідно до митного режиму імпорту підлягають оподаткуванню митом, ПДВ та акцизним податком. Надход­ження від сплати при митному оформленні митних платежів забезпечують суттєвий обсяг доходів держбюджету.

Зауважимо, що законодавство з питань податкової і митної справи передбачає можливість застосування механізму повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених до бюджету при митному оформленні товарів сум митних платежів.

Так, п. 43.1 ст. 43 Податкового кодексу встановлено, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та ст. 301 Митного кодексу, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу, коли повернення проводиться лише після повного його погашення таким платником.

Частиною другою ст. 301 Митного кодексу встановлено, що у разі виявлення факту помилкової та/або надмірної сплати митних платежів контролюючий орган не пізніше одного місяця з дня виявлення такого факту зобов’язаний повідомити платника податків про суми надміру сплачених митних платежів, а у випадку коли така надмірна сплата сталася внаслідок помилки з боку посадових осіб контролюючого органу, повернення надміру сплачених сум митних платежів відповідно до частини четвертої ст. 301 Митного кодексу здійснюється у першочерговому порядку.

Водночас частиною п’ятою цієї статті встановлено, що повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі якщо:

законом передбачено повернення сум сплаченого мита при поміщенні товарів у митний режим реімпорту або у митний режим реекспорту відповідно до розділу V Митного кодексу, а також в інших випадках, визначених цим Кодексом;

у випадках та в порядку, визначених зазначеним Кодексом, здійснюється зміна раніше заявленого митного режиму, якщо суми митних платежів, належних до сплати при поміщенні товарів у новий митний режим, є меншими, ніж суми митних платежів, сплачених при поміщенні їх у попередній митний режим;

відновлюється режим найбільшого сприян­ня вільної торгівлі;

митну декларацію змінено або визнано недійсною;

у товарах, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі, виявлено дефекти або вони якимось іншим чином не відповідають погодженим специфікаціям, за умови, що ці товари не ремонтувалися і не використовувалися відповідно на території України та за її межами (крім операцій, необхідних для виявлення дефектів або невідповідності) і повертаються протягом строку, визначеного пп. «а» п. 3 частини другої ст. 78 Митного кодексу;

платником податків подано митниці ДФС документи, які підтверджують наявність у нього на день подання митниці ДФС митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви у довільній формі про таке повернення протягом 1 095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми, в якій зазначається напрям перерахування коштів:

на поточний рахунок платника податків в установі банку;

на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку(пункти 43.3, 43.4 ст. 43 Податкового кодексу).

Винятком є лише повернення надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ, оскільки згідно з п. 43.4 цієї статті такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ. Проте така вимога, встановлена з 01.01.2016 р. Законом № 909, не враховує специфіку діяльності митниць і можливість повернення відповідних коштів на депозитний рахунок.

За результатами розгляду не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення 20-денного строку з дня подання платником податків заяви контролюючий орган готує висновок про повернення сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу).

При цьому абзацом третім цього пункту передбачено відповідальність за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюд­жету.

На сьогодні діють два нормативно-правові акти, ухвалені на виконання ст. 45 Бюджетного кодексу, ст. 301 Митного кодексу та ст. 43 Податкового кодексу, які врегульовують процедуру повернення з бюджету раніше сплачених грошових коштів:

наказ № 1146;

наказ № 618, яким затверджено порядок повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надміру сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами (далі — Порядок № 618).

Слід зауважити, що цей Порядок є морально застарілим. На сьогодні ДФС України в рамках виконання розпорядження № 615 підготовлено нову редакцію зазначеного нормативного акта, якою передбачається спрощення процедури повернення декларанту суми переплати надміру сплачених до бюджету коштів під час митного оформлення товарів шляхом встановлення виключного переліку документів для повернення коштів, підстав для відмови в їх поверненні, відповідальності посадових осіб за необґрунтовану відмову в поверненні коштів та скорочення строків їх повернення.

Крім того, новим порядком повернення помилково та/або надміру сплачених до бюджету при митному оформленні товарів сум митних платежів врегульовуватиметься питання повернення таких сум у разі скасування рішення митного органу про визначення митної вартості товарів.

На цей час зазначений проект наказу «Про затвердження Порядку повернення коштів авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру зарахованих до державного бюджету сум митних та інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митницями Державної фіскальної служби України» направлено ДФС України до Мінфіну України для подальшого затвердження.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI 
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
Закон № 1678 — Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
Постанова № 450 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій»
Розпорядження № 615 — розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 615-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
Наказ № 618 — наказ Державної митної служби України від 20.07.2007 р. № 618 «Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами»
Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»
Наказ № 1146 — наказ Мінфіну України від 15.12.2015 р. № 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»