Митна справа

Не зазначено код звільнення від сплати ввізного мита

09.12.2016 / 17:59

Розглянемо, чи можна повернути суми помилково сплачених митних платежів у разі якщо платником податків надано документи, що підтверджують наявність у нього права на звільнення від сплати митних платежів, на день подання митної декларації для митного оформлення, але сплату ввізного мита ним було здійснено на загальних підставах, оскільки у графі 36 митної декларації не зазначено код звільнення від сплати ввізного мита.

Відповідно до п. 1 ст. 29 глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода), ратифікованої Законом № 1678, кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони відповідно до графіків, установлених у додатку I-A до цієї Угоди.

Статтею 26 Угоди встановлено, що положення глави 1 застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.

Для цілей зазначеної глави термін «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в протоколі 1 до цієї Угоди («Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва») (далі — Протокол 1).

Відповідно до п. 1 ст. 16 Протоколу 1 товари, що походять з Європейського Союзу і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

  • (a) сертифіката з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено у додатку III до цього Протоколу; або
  • (b) у випадках, зазначених у ст. 22(1) цього Протоколу, декларації, що надалі іменуватиметься декларацією інвойс, наданої експортером до інвойсу, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує товари, що розглядаються, достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведено у додатку IV до цього Протоколу.

При цьому на практиці виникають ситуації, коли при митному оформленні товарів платники податків надають сертифікати з перевезення EUR.1 або декларації інвойс, а у графі 36 митної декларації код звільнення від сплати ввізного мита «410», передбачений Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженим наказом № 1011, не зазначають і сплату ввізного мита здійснюють на загальних підставах.

Слід зазначити, що відповідно до частин першої та третьої ст. 301 Митного кодексу повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється згідно з Бюджетним та Податковим кодексами у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Повернення сум відповідних митних платежів здійснюється у разі відновлення режиму вільної торгівлі та коли платником податків подано до митниці ДФС документи, які підтверджують наявність у нього на день подання до митниці ДФС митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів (пункти 3 та 6 частини п’ятої ст. 301 Митного кодексу).

Для відновлення режиму вільної торгівлі у зазначених ситуаціях необхідним є внесення відповідних змін до графи 36 митної декларації.

При цьому п. 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою № 450, передбачено, що після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом заповнен­ня та оформлення митним органом аркуша коригування.

Оформлений митним органом аркуш коригування є невід’ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:

  • отримання митним органом інформації про перерахування декларантом до державного бюджету митних платежів у вигляді доплати або підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення;
  • необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;
  • необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

Порядок повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надміру сплачених до бюджету, конт­роль за справлянням яких здійснюється митними органами, затверджено наказом № 618.

Таким чином, повернути суми помилково сплачених митних платежів у ситуаціях, коли при митному оформленні товарів платники податків надають сертифікати з перевезення EUR.1 або декларації інвойс, а у графі 36 митної декларації код звільнення від сплати ввізного мита «410» не зазначають і сплату ввізного мита здійснюють на загальних підставах, можна за умови дотримання вимог вищезазначених актів законодавства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
Закон № 1678 — Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
Постанова № 450 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій»
Розпорядження № 615 — розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 615-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
Наказ № 618 — наказ Державної митної служби України від 20.07.2007 р. № 618 «Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами»
Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»
Наказ № 1146 — наказ Мінфіну України від 15.12.2015 р. № 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42