Інші податки

Суміщення видів діяльності

12.12.2016 / 09:20

Самозайнята особа здійснює адвокатську та окремо підприємницьку діяльність. Водночас при суміщенні цих видів діяльності виникає низка запитань. А саме: чи можливо одночасно здійснювати професійну і підприємницьку діяльність; застосовувати спрощену систему оподаткування; знятися з обліку як адвокат без припинення підприємницької діяльності?

Поєднання адвокатської та підприємницької діяльності

Правові засади організації та діяльності адвокатури й здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом № 5076, ст. 1 якого визначено, що адвокат — це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Слід зауважити, що фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої діяльності, тобто адвокатська діяльність не є підприємницькою і не може здійснюватися фізичною особою — підприємцем.

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності застосовується виключно юридичними особами або фізичними особами — підприємцями. Застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, Кодексом не передбачено.

Це означає, що фізична особа — підприємець не може здійснювати адвокатську діяльність, а до доходів, отриманих від провадження адвокатської діяльності, не може бути застосовано спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлено ст. 178 Податкового кодексу, відповідно до якої з доходів, отриманих такими особами, сплачується податок на доходи фізичних осіб.

Водночас згідно з нормами Закону № 5076 та Податкового кодексу для фізичної особи, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, не передбачено обмежень щодо одночасного здійснення підприємницької (відмінної від адвокатської) діяльності, не забороненої законом, у разі реєстрації такої особи підприємцем.

Взяття та зняття з обліку адвоката

Порядок та умови взяття на облік та зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб, які зареєстровані як фізичні особи — підприємці й при цьому провадять незалежну професійну діяльність, визначено наказом № 1588 (далі — Порядок № 1588).

Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків (п. 1.3 цього Порядку).

Так, Порядком № 1588 передбачено, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець і при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію свідоцтва, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Відповідно до Пам’ятки про заповнення полів довідки за формою № 4-ОПП (додаток 2 до Порядку № 1588) для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, у такій довідці перед прі­звищем, ім’ям та по батькові обов’язково вказується: «Фізична особа — підприємець» та зазначається вид професійної діяльності, наприклад «Фізична особа — підприємець, адвокат».

Однак така особа може прийняти рішення про припинення незалежної професійної діяльності та зняття з обліку у контролюючих органах.

Зауважимо, що Закон № 5076 розрізняє поняття зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Підстави для зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, а також умови поновлення права на заняття адвокатською діяльністю визначено ст. 31 Закону № 5076.

Шляхи припинення права на заняття адвокатською діяльністю та права адвокатів на оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду регламентуються ст. 32 Закону № 5076.

При цьому відомості про зупинення або про припинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.

Процедуру зняття з обліку платників податків встановлено пп. 2 п. 11.22 Порядку № 1588, згідно з яким фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

  • заяви за формою № 8-ОПП;
  • довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу.

Після отримання зазначених документів органом ДФС приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків у разі відсутності заперечень органу ДФС щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків та встановлення факту відсутності заборгованості у такого платника перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДФС, орган ДФС складає довідку про зняття з обліку платника податків за формою №  12-ОПП.

Отже, така особа може пройти процедуру зняття з обліку особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, без припинення підприємницької діяльності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закон № 5076 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588