Оплата праці

Додаткові відпустки за особливий характер праці

16.12.2016 / 16:50

Працівнику підприємства колективним договором установлено ненормований робочий день. Крім того, такий працівник цілий день працює за комп’ютером. У цій статті розглянемо, чи можуть додаткові відпустки за особливий характер праці надаватися за двома підставами.

Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, згідно з п. 1 ст. 8 Закону про відпустки надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці відповідно до додатка 2 до постанови № 1290.

Згідно з позицією № 58 розділу ХХІІ зазначеного додатка працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (до яких належить і персональний комп’ютер), мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів.

Отже, роботу працівників, які у своїй діяльності використовують персональний комп’ю­тер, віднесено до робіт з особливим характером праці, і таким працівникам надається право на відповідні додаткові відпустки тривалістю до чотирьох календарних днів.

При цьому така додаткова відпустка має надаватися всім працівникам, які у своїй роботі використовують персональний комп’ютер, незалежно від обійманої посади (професії), а також виду використовуваного монітора. Слід зазначити, що у додатку 2 до постанови № 1290 передбачено максимальну тривалість такої відпустки.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Крім того, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються лише ті дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня.

Згідно з п. 2 ст. 8 Закону про відпустки працівникам з ненормованим робочим днем надаються щорічні додаткові відпустки за особ­ливий характер праці тривалістю до семи календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Список професій, посад працівників з ненормованим робочим днем із зазна­ченням конкретної тривалості відпуст­ки затверд­жується на підприємстві як додаток до колективного договору.

Тобто конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором щодо кожного виду робіт, професій та посад чи трудовим договором.

Щорічні додаткові відпустки надаються понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником (частина перша ст. 10 Закону про відпустки).

Таким чином, якщо працівнику підприємства колективним договором установлено ненормований робочий день, а також він не менш ніж половину встановленого робочого часу працює за комп’ю­тером, то йому надається додаткова відпустка за однією обраною ним підставою.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Постанова № 1290 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»