Інші податки

Нарахування пені

16.12.2016 / 16:58

Порушення платником податків виконання податкових обов’язків щодо своєчасної та в повному обсязі сплати узгоджених податкових зобов’язань, а також їх заниження, встановлене контролюючим органом або виявлене самостійно, як правило, тягне за собою певні наслідки, одним із яких є нарахування пені.

Як зазначено у пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Схема

Слід зауважити, що пеня, визначена цим підпунктом, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

У день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролю­ючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь його період (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), нараховується пеня (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу).

Пеня, визначена цим підпунктом, нараховується із розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день заниження.

У разі якщо керівник контролюючого органу (його заступник) відповідно до процедури адміністративного оскарження приймає рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені ст. 56 Податковим кодексом, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження (п. 130.1 ст. 130 цього Кодексу).

Розрахунок пені

При погашенні податкового боргу

Сума пені розраховується за такою формулою:

Y = С × Kднів : 100 % × UНБУ × 1,2 ,

                              R

де Y — сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми);

С — фактично погашена сума податкового боргу;

Kднів — кількість днів затримки сплати податкового зобов’язання;

UНБУ — більша з облікових ставок Нацбанку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення;

1,2 — коефіцієнт, що дає змогу розрахувати 120 % річних UНБУ;

R — кількість днів у календарному році.

Приклад

Платник податків 26.09.2016 р. здійснив сплату платежу до бюджету у сумі 45 000 грн. При цьому такий платник має податковий борг у сумі 45 000 грн, який виник у зв’язку з несплатою податкового зобов’язання в сумі 20 000 грн, останнім днем граничного строку сплати якого було 20.05.2016 р., та в сумі 25 000 грн, останнім днем граничного строку сплати якого було 20.08.2016 р.

У разі погашення узгодженого грошового зобов’язання (при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків) після закінчення 90 днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (19.08.2016 р.), нарахування пені здійснюється у день фактичного погашення грошового зобов’язання (частини податкового зобов’язання).

Розрахунок пені на суму погашеного податкового боргу 20 000 грн за період з 19.08.2016 р. по 25.09.2016 р. включно (38 днів) здійснюється таким чином.

Облікова ставка Нацбанку України, яка діяла на момент виникнення податкового боргу (станом на 20.05.2016 р.), дорівнювала 19,0 %, на момент погашення (станом на 26.09.2016 р.) — 15,0 %.

У розрахунку використовується облікова ставка Нацбанку України, яка є більшою. У наведеному прикладі ставка дорівнює 19,0 %.

У цьому прикладі:

Y = 20 000 × 38 : 100 % × 19 % × 1,2 ,

                                 366

де Y = 473,44 грн.

Отже, нарахована платнику податків пеня становить 473,44 грн.

При заниженні податкового зобов’язання

Сума пені розраховується за такою формулою:

Y =  С × Kднів : 100 % × UНБУ × 1,2 ,

                                R 

де Y — сума пені, що нараховується на суму заниження податкового зобо­в’язання (завжди округлюється до другого знака після коми);

С — фактично занижена сума податкового зобов’язання;

Kднів — кількість днів заниження;

UНБУ — облікова ставка Нацбанку України, що діяла на день заниження подат­кового зобов’язання;

1,2 — коефіцієнт, що дає змогу розра­хувати 120 % річних UНБУ;

R — кількість днів у календарному році.

Приклади

ŒНарахування пені у разі виявлення заниження податкового зобов’язання контролюючим органом

За результатами проведеної органом ДФС документальної перевірки платника податків донараховано за податковим повідомленням-рішенням податкове зобов’язання з екологічного податку на загальну суму 20 000 грн. При цьому заниження податкового зобов’язання виявлено за І квартал 2016 р.

Останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання з екологічного податку за І квартал 2016 р. є 20.05.2016 р.

Податкове повідомлення-рішення про нарахування податкового зобов’язання з екологічного податку платник податків отримав 19.09.2016 р. та зобов’язаний сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого отримання.

Відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом (29.09.2016 р.), у разі виявлення його заниження на суму такого заниження (20 000 грн) та за весь період заниження (з 20.05.2016 р. по 28.09.2016 р. включно — 132 дні) нараховується пеня.

Облікова ставка Нацбанку України, яка діяла на день заниження (станом на 20.05.2016 р.), дорівнювала 19,0 %.

Розрахунок пені на суму заниження 20 000 грн за період з 20.05.2016 р. по 28.09.2016 р. включно здійснюється таким чином:

Y = 20 000 × 132 : 100 % × 19 % × 1,2 ,

                                366 

де Y = 1 644,59 грн.

Отже, нарахована платнику податків пеня становить 1 644,59 грн.

Нарахування пені у разі виявлення заниження податкового зобов’язання платником податків

Платник податків самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання на суму 20 000 грн з екологічного податку за І квартал 2016 р., сплатив занижену суму податкового зобов’язання 14.09.2016 р. та подав уточнюючу податкову декларацію 15.09.2016 р.

Останнім днем граничного строку сплати екологічного податку за І квартал 2016 р. є 20.05.2016 р.

Відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого платником податків (14.09.2016 р.), у разі виявлення його заниження на суму такого заниження (20 000 грн) та за весь період заниження (з 20.05.2016 р. по 13.09.2016 р. включно) нараховується пеня.

Пеня, визначена цим підпунктом, нараховується із розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діяла на день заниження.

Облікова ставка Нацбанку України, яка діяла на день заниження (станом на 20.05.2016 р.), дорівнювала 19,0 %.

Розрахунок пені на суму заниження 20 000 грн за період з 20.05.2016 р. по 14.09.2016 р. включно здійснюється таким чином:

Y = 20 000 × 117 : 100 % × 19 % × 1,2 ,

                               366

де Y = 1 457,70 грн.

Отже, нарахована платнику податків пеня становить 1 457,70 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI