Митна справа

Контроль відповідності екологічним вимогам

16.12.2016 / 17:00

Статтею 2 Закону № 2739 встановлено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів (далі — ТЗ) за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД, нових і таких, що були в користуванні, з 01.01.2016 р. здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня Євро-5, за винятком ТЗ, ввезених на митну територію України до 31.12.2015 р. включно.

Відповідно до ст. 21 цього Закону екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм, процедури підтримання відповідного екологічного рівня колісних ТЗ протягом усього терміну їх експлуатації визначаються згідно з особливостями їх конструкції відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 р., з поправками 1995 р. та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.

Відповідний Порядок затвердження конструкції ТЗ, їх частин та обладнання затверджено наказом № 521 (далі — Порядок).

Крім того, ст. 3 Закону № 2739 встановлено, що документом, який засвідчує відповідність ТЗ вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що визначає, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією ТЗ. Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає ТЗ, має бути внесено до свідоцтва про його реєстрацію.

Основними завданнями митниць ДФС, визначеними ст. 544 Митного кодексу, зокрема, є: забезпечення неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи; здійснення контро­лю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон і обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України.

Контроль виконання імпортерами ТЗ вимог ст. 2 Закону № 2739 здійснюється митницями ДФС шляхом перевірки відомостей про рівень екологічних норм таких засобів, які містяться в документах, передбачених ст. 3 цього Закону (зокрема, сертифікатах відповідності).

Слід зазначити, що саме відомості про екологічні норми (а не сертифікація чи підтвердження відповідності конструкції ТЗ) є обов’язковими для здійснення митного контролю та митного оформлення з метою вільного обігу колісних ТЗ.

Вимагати документи, що визначають рівень екологічних норм ТЗ з електричними двигунами, які є єдиними джерелами енергії для їх руху, немає необхідності, оскільки згідно з положеннями Порядку електромобілі вважаються такими, що відповідають чинним екологічним нормам, наведеним у таблиці (примітка 3 до додатка 2 «Екологічні норми, методи випробування, позначення рівня екологічних норм КТЗ»).

Крім того, встановлені Законом № 2739 умови щодо відповідності колісних ТЗ екологічним нормам не поширюються на:

  • ТЗ, які ввозяться на митну територію України з іншою метою, ніж для вільного обігу (транзит, тимчасове ввезення);
  • ТЗ, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну;
  • колісні ТЗ, зазначені в п. 1.6 Порядку, до яких, зокрема, належать:

призначені для виконання робіт поза дорогами загального користування;
спеціальні, зокрема броньовані, призначені для експлуатації Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України;
призначені винятково для спортивних змагань.

Згідно з п. 9 Порядку № 419 перелік призначених органів із сертифікації колісних ТЗ оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 2739 — Закон України від 06.07.2005 р. № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів». Порядок № 419 — Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 р. № 419. Наказ № 521 — наказ Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання»

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42