Статті

Оптимістичний погляд у майбутнє

23.12.2016 / 17:30

Світовий логістичний бізнес розвивається надзвичайно стрімкими темпами. З погляду міжнародного досвіду й сучасних тенденцій розвитку глобального ринку логістичних послуг Україна перебуває на етапі формування й консолідації галузі, істотно поступаючись західним країнам і за якістю, і за комплексністю, що надаються національними транспортно-логістичними компаніями.

Криза в економіці країни дуже вдарила по ринку логістики. До того ж далися взнаки відсутність у бізнесу інвестиційних ресурсів, високий ризик ведення бізнесу та недостатня розвиненість транспортної і логістичної інфраструктури. Тому згідно з дослідженнями Світового банку за індексом логістичної ефективності щодо ефективності процедур митного оформлення, інфраструктури транспортної логістики, доступності, а також легкості організації міжнародних постачань Україна посіла 102 місце серед 155 країн.

Однак в Україні хоч на тлі загальної кризи зростання в усіх напрямах значно й сповільнилося, перспективи розвитку — цілком реальні. Експерти прогнозують стабілізацію ринку логістики з подальшими темпами зростання на 6 — 9 % протягом наступних 3 — 5 років. І небезпідставно.

Сьогодні у нашій країні як з боку споживачів, так і з боку логістичних операторів спостерігається висока зацікавленість в розширенні транспортно-логістичних послуг.

Цьому сприяє вигідне географічне розташування України, що дає змогу заробляти на транзиті вантажів з Азії до Європи і в зворотному напрямку. Вітчизняні підприємства також почали активно освоювати нові ринки, що підштовхує галузь до вдосконалення. Виживуть лише ті фірми, які пропонують нові продукти й послуги.

Найперспективнішим сегментом ринку транспортно-логістичних послуг для України може стати ринок термінової доставки до призначеного часу (just-in-time delivery), сегмент активно розвивається у всьому світі — при такій організації послуг виробляється найбільша додана вартість. Прискорення доставки вантажів може бути забезпечено лише погодженою взаємодією всіх учасників ланцюгів постачань вантажів: транспортних вузлів, станцій, портів, залізниці, терміналів і митних органів. Це дасть змогу створити транспортно-логістичну галузь, що включає: мультимодальний транспорт, сучасні термінали, експедицію вантажів, формування ефективних транспортних маршрутів руху, вантажів, що дають змогу здійснити комбіноване переміщення, сучасне управління логістичних ланцюгів руху.

Одним із лідерів на ринку логістичних послуг, хто активно запроваджує новації, є Укрпошта, яка порівняно з конкурентами має низку переваг: широку логістичну мережу, аналогів якій немає в Україні, величезні площі та вражаючі обсяги поштових відправлень. Серед новацій — розвиток послуги фулфілменту (комплексу операцій, починаючи від запиту за місцем збуту до доставки товару до кінцевого споживача).

Одна з найбільших вітчизняних логістичних компаній «Твоя логістика» серйозним проривом у роботі вважає оформлення вантажів безпосередньо в пунктах перетину кордону України, що стало можливим завдяки запровадженню електронного декларування, а також цілій низці заходів, які спрощують взаємовідносини з фіскальними органами та дають змогу позбутися тривалих митних процедур. У довгостроковій перспективі ці нововведення — і запроваджені, і заплановані — підвищать рівень логістичних послуг в Україні.

Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06