Податок на прибуток

Постійні представництва нерезидентів

27.12.2016 / 10:57

Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх заснов­ників, є платниками податку на прибуток підприємств.

Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який здійснює свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

У разі якщо нерезидент провадить діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місце­знаход­женням постійного представництва.

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу).

Форму декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) для платників такого податку затверджено наказом № 897.

Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, затверджено наказом № 544 (далі — Порядок № 544).

Крім того, цим наказом затверджено:

форму розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (далі — Розрахунок 1);

форму розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (далі — Розрахунок 2).

Отже, постійне представництво як платник податку на прибуток подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку:

Декларацію, якщо суми прибутків нерезидентів оподатковуються в загальному порядку.

Розрахунок 1, якщо нерезидент провадить діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, відповідно до розділу ІІ Порядку № 544;

Розрахунок 2 у разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, відповідно до розділу ІІІ цього Порядку.

Крім того, постійне представництво разом з податковою звітністю з податку на прибуток подає відповідну фінансову звітність, передбачену п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу.

При поданні Розрахунку 1 слід врахувати вимоги п. 46.4 зазначеної статті, якими передбачено: якщо платник податків вважає, що форма Декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації. У разі необхідності платник податків може подати разом з такою Декларацією доповнення до неї, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною такої Декларації. Ці доповнення подаються з поясненням мотивів їх подання.

При складанні та поданні на паперових носіях розрахунків податку на прибуток нере­зидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представницт­­во, після рядка 2 заголовної частини таких роз­рахунків платнику рекомендовано самостій­­­­но зазначати на бланку «Базовий звіт­ний період квартал» або «Базовий звітний пері­од рік».

Відповідно, якщо у розрахунку за 2016 р. зазначено «Базовий звітний період квартал», то граничний строк його подання — 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2016 р., а якщо — «Базовий звітний період рік», то граничний термін — 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2016 р.

При цьому якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Платники податку на прибуток нере­зидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво та подають звітність в електронному вигляді, використовуючи адаптовані електронні форми із проставлянням необхідних позначок, мають змогу:

для «Базового звітного періоду квартал» обрати електронну форму з кодом J0100608 (коди додатків J0165103, J0165203, J0165303) або J0100807 (коди додатків J0185103, J0185203, J0185303);

для «Базового звітного періоду рік» обрати електронну форму з кодом J0170601 (коди додатків J0176101, J0176201, J0176301) або J0170801 (коди додатків J0178101, J0178201, J0178301).

Реєстр електронних форм податкових документів розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_n.htm.

Звертаємо увагу, що при заповненні Розрахунку 2 у рядку 16 обчислюється авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягав сплаті до 01.01.2015 р. щомісяця (заповнюється у Розрахунку 2, де уточнюються показники розрахунків за звітні періоди 2013 р. та 2014 р.), або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (рядок 08 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31.12.2016 р. (заповнюється платником податку в Розрахунку 2 за три квартали 2016 р.).

У рядку 16 таблиці 1 додатка ВП до рядків 17 — 19, 21 — 23, 25 — 27 Розрахунку 2 обчислюється авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягав сплаті щомісяця до 01.01.2015 р. (заповнюється у Розрахунку, що уточнює показники розрахунків за звітні періоди 2013 р. та 2014 р.), або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (рядок 08 Розрахунку ´ ´ 2/9), що підлягає сплаті до 31.12. 2016 р.

У рядку 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 — 19, 21 — 23, 25 — 27 Розрахунку 2 сума штрафу при відображенні недоплати обчислюється за формулою: рядок 04 х 5 %.

У рядку 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 — 19, 21 — 23, 25 — 27 Розрахунку 2 сума штрафу при відображенні недоплати обчислюється за формулою: рядок 07 х 5 %.

У рядку 05 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 — 20, 22 — 24, 26 — 28 Розрахунку 1 сума штрафу при відображенні недоплати обчислюється за формулою: рядок 04 х 5 %.

У рядку 06 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 — 20, 22 — 24, 26 — 28 Розрахунку 1 обчислюється пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, яка переноситься до рядка 24 Розрахунку 1.

У рядку 08 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 — 20, 22 — 24, 26 — 28 Розрахунку 1 сума штрафу при відображенні недоплати обчислюється за формулою: рядок 07 х 5 %.