ПДФО/ВЗ

Податок на доходи фізичних осіб

27.12.2016 / 11:57

Річний перерахунок

Щороку згідно з нормами Податкового кодексу суб’єкти господарювання — юридичні та фізичні особи — підприємці проводять перерахунок з податку на доходи фізичних осіб. Роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП.

Перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП здійснюється:

  • за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
  • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, коли ПСП не застосовується;
  • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем.

Річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб за 2016 р. відображається у звітності при нарахуванні заробітної плати за грудень 2016 р.

Водночас роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

Для чого проводиться перерахунок

Процедура річного перерахунку полягає в уточненні правильності нарахування й сплати податку на доходи фізичних осіб окремо за кожний місяць звітного податкового року, внаслідок чого:

  • виправляються помилки, допущені при утриманні податку на доходи фізичних осіб у періоді, що підлягає перерахунку (наприклад, у разі наявності перехідних виплат, віднесених до заробітної плати, зокрема допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних тощо);
  • проводиться перевірка щодо правильності наданих документів, їх оформлення, підстав для застосування ПСП, а також дотримання граничного розміру доходу у вигляді заробітної плати, який дає право на застосування ПСП для кожного місяця.

Коли перерахунок не проводиться

Перерахунок не проводиться у разі виникнення одночасно таких обставин:

  • якщо до заробітної плати працівника протягом кожного звітного податкового місяця не застосовувалася ПСП;
  • у всіх періодах нарахування доходу працівнику в звітному році не було перехідних виплат.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку на доходи фізичних осіб, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу). При цьому якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата податку на доходи фізичних осіб, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання роботодавця за відповідний місяць.

Як провести перерахунок

Алгоритм перерахунку в разі наявності перехідних періодів:

  • визначаються суми нарахованого доходу за кожний місяць 2016 р. з урахуванням відпускних, лікарняних тощо, які було нараховано безпосередньо за відповідні місяці;
  • визначається база оподаткування по кожному місяцю окремо шляхом зменшення нарахованої заробітної плати на суму ПСП у разі її наявності;
  • визначається сума податку на доходи фізичних осіб шляхом застосування ставки 18 %.

ПРИКЛАД

Працівник має двох дітей віком до 18 років. У липні 2016 р. йому частково нараховано відпускні за липень та серпень 2016 р., у жовтні 2016 р. нараховано лікарняні за дні вересня 2016 р.

Нарахування заробітної плати та утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору наведено у табл. 1. При цьому розмір премії на підприємстві щомісяця коливається від 20 до 50 %.

Дохід для надання ПСП на двох дітей не повинен перевищувати суму заробітної плати у розмірі 3 860 грн (1 930 грн × 2 дітей). Сума пільги, на яку зменшується заробітна плата, становить 1 378 грн (689 грн × 2 дітей).

Таблиця 1

Період
2016 р.

Дні

Нарахований дохід
(грн)

ПСП
(на двох дітей)
(грн)

Сума до оподаткування
(з/п – ПСП; гр. 3 – гр. 5) (грн)

Сума нарахованого
(утриманого) податку (грн)

Заробітна
плата

Відпускні,
лікарняні

 

ПДФО (18 %)

(грн)

Військовий збір (1,5 %) (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

Січень

18

3 380

 

1 378

2 002

360,36

50,70

Лютий

21

3 380

 

1 378

2 002

360,36

50,70

Березень

22

3 640

 

1 378

2 262

407,16

54,60

Квітень

21

3 500

 

1 378

2 122

381,96

52,50

Травень

19

3 500

 

1 378

2 122

381,96

52,50

Червень

19

4 350

 

Не застосовано

4 350

783,00

65,25

Липень

22

З них: 17 робочих днів за липень

3 087,45

 

Не застосовано

6 785,12

1 221,32

101,77

7 календ. днів відпустки за липень та

 

1 362,30

12 календ. днів відпустки за серпень

 

2 335,37

Серпень

13

2 780

 

1 378

1 402

252,36

41,70

Вересень

19

3 800

 

1378

2422

435,96

57,00

Жовтень

20

3 180

600 (лікарняні за три дні вересня)

1 378

2 402

432,36

56,70

Листопад

22

3 850

 

1 378

2 472

444,96

57,75

Грудень

22

4 600

 

Не застосовано

4 600

828,00

69,00

Усього

 

 

 

 

 

6 289,76

 

За результатами річного перерахунку перевіряємо правильність застосування ПСП та нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати та відпускних за липень, серпень 2016 р. Суму лікарняних, нараховану в жовтні 2016 р., для перерахунку податку на доходи фізичних осіб умовно відносимо до доходу вересня.  Результати перерахунку наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунковий період 
2016 р.

Сума нарахованого доходу
(грн)

Сума ПСП
 (на двох дітей)
(грн)

Сума доходу без ПСП
(у разі її наявності)
(грн)

Загальна сума ПДФО (18 %)

(грн)

1

2

3

4

5

Січень

3 380

1 378

2 002

360,36

Лютий

3 380

1 378

2 002

360,36

Березень

3 640

1 378

2 262

407,16

Квітень

3 500

1 378

2 122

381,96

Травень

3 500

1 378

2 122

381,96

Червень

4 350

0

4 350

783,00

Липень

4 449,75
(3 087,45 + 1 362,30)

0

4 449,75

800,96

Серпень

5 115,37
(2 335,37 + 2 780)

0

5 115,37

920,77

Вересень

4 400 (3 800 + 600)

0

4 400

792,00

Жовтень

3 180

1 378

1 802

324,36

Листопад

3 850

1 378

2 472

444,96

Грудень

4 600

0

4 600

828,00

Усього

 

 

 

6 785,85

Сума фактично утриманого податку на доходи фізичних осіб за 2016 р. становить 6 289,76 грн, за результатами проведеного перерахунку  — 6 785,85 грн.

Якщо при розподілі сум нарахованих доходів (відпускних та лікарняних) до відповідних місяців (серпень, вересень 2016 р.) їх величина перевищила розмір доходу, до якого має бути застосовано ПСП (3 860 грн), то ПСП не надається такому платнику податку у відповідних періодах.

Таким чином, згідно з даними, наведеними у прикладі, за результатами перерахунку сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає доутриманню з працівника, становить 496,09 грн (6 785,85 грн – 6 289,76  грн).

У розділі I у рядках 3 та 3а зазначається сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період IV квартал:
12 230 грн (3 780 грн + 3 850 грн + 4 600 грн); у рядках 4 та 4а зазначається сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми недоплати/переплати 2 201,41 грн (432,36 грн + 444,96 грн + 828 грн + результат перерахунку 496,09 грн).

У розділі II в рядках 3 та 3а зазначається сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період — 12 230 грн; у рядках 4 та 4а — сума військового збору: 183,45 грн (56,70 грн + 57,75 грн + 69,00 грн).

фрагмент

Звітність за формою № 1ДФ

Оподаткування доходів фізичних осіб та подання звітності про нараховані (виплачені) доходи та податки фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу.

Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’я­зані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі — форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Ця форма подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, форму № 1ДФ у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такої форми до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Форма № 1ДФ заповнюється та подається податковими агентами відповідно до Порядку № 4.

Виправлення помилок, допущених у попередніх періодах у формі № 1ДФ, можливе шляхом подання уточнюючої форми № 1ДФ. Вона подається у разі необхідності проведення коригувань форми № 1ДФ після закінчення строку її подання. При цьому така форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Розглянемо, як виправити помилки, які допускають платники податків при складанні зазначеної звітності, яку відповідальність передбачено у ситуаціях, наведених нижче.

СИТУАЦІЇ

Помилкові реквізити

Як платнику податків виправити помилку, допущену у реквізитах форми № 1ДФ?

Пунктом 3.1 розділу III Порядку № 4 визначено перелік реквізитів, які заповнюються у формі № 1ДФ.

Проведення коригувань реквізитів зазначеної форми здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку.

Коригування поданої і прийнятої форми № 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 4.1 розділу IV Порядку № 4).

У разі необхідності проведення коригувань у формі № 1ДФ до закінчення строку її подання подається звітна нова форма.

Уточнююча форма № 1ДФ може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розділу IV Порядку № 4).

При цьому заповнення звітної нової та уточнюючої форми № 1ДФ є однаковим. Звітна нова та уточнююча форма № 1ДФ подаються на підставі інформації з попередньо поданої форми і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які направляються контролюючими органами до податкового агента.

Разом із звітною новою та уточнюючою формою № 1ДФ платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Донарахували премію — уточнюючу не подаємо

Працівнику у звітному місяці донараховано премію за попередній квартал, яку не було відображено у формі № 1ДФ. Як виправити помилку: подати уточнюючу форму № 1ДФ?

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є, зокрема, загальний місячний оподаткований дохід. Нараховані доходи у звітному місяці оподатковуються сукупно та за ставками, визначеними у ст. 167 Податкового кодексу (у 2016 р. — 18 %), крім доходів, зокрема, спадщини, для яких нормами Кодексу передбачено інші ставки.

Отже, суми донарахувань (преміальні виплати за попередні періоди (квартал)) відображаються у формі № 1ДФ у тому кварталі, в якому проводиться їх нарахування. Тобто в такому випадку уточнюючу форму № 1ДФ подавати не потрібно.

Подали копію замість оригіналу

Підприємством подано до фіскального органу у встановлені строки форму № 1ДФ у вигляді копії, без оригіналу. Чи буде прийнято звітність в такому вигляді?

Копії форми № 1ДФ подаються лише за відокремлений підрозділ, який не уповноважений щодо нарахувань доходів та сплати податку найманим працівникам такого підрозділу (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).

Отже, чинним законодавством не передбачено надання підприємством форми № 1ДФ у вигляді копій. У разі подання податковим агентом копій інформація з них не формується та не обліковується в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Податковий агент має подати звітність в оригіналі.

Коригуємо суму податку

Підприємством у формі № 1ДФ у графі «4» — помилково відображено суму перерахованого податку на доходи фізичних осіб, що на 750 грн менше, ніж фактично перераховано. Як виправити помилку, якщо термін подання звітності минув?

Для виправлення зазначеної помилки необхідно подати уточнюючу форму № 1ДФ.

Для проведення коригування у формі № 1ДФ слід виключити рядок, в якому допущено помилку. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка.

Після цього для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Помилились у кількості працюючих

Підприємством помилково зазначено у формі № 1ДФ у графі «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» замість «12» працюючих «2». Як виправити помилку?

Порядком № 4 передбачено коригування строків звітності, які безпосередньо впливають на доходи та/або податок конкретної фізичної особи (найманого працівника). Зазначений у запитанні показник щодо кількості працюючих носить суто інформативний характер щодо відповідного підприємства.

Отже, в даному випадку уточнюючу форму № 1ДФ — подавати не потрібно.

Крім того, штрафні (фінансові) санкції в цьому випадку до підприємства не застосовуються.

Забули про ПСП

При заповненні форми № 1ДФ підприємство не зазначило стосовно працівника в графі «8» наявність податкової соціальної пільги. Термін подання звітності минув, як бути? Чи буде штраф?

Для того щоб провести коригування стосовно даного працівника, необхідно відобразити правильні показники та подати уточнюючу форму № 1ДФ.

Для проведення коригування слід виключити рядок, в якому було допущено помилку. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка.

Після цього для введення нового рядка з відображенням у графі «8» ознаки податкової соціальної пільги потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка. При цьому якщо сума нарахованого (виплаченого) доходу (графи 3а та 3) та нарахованого (перерахованого) податку (графи 4а та 4) не змінюються, то в такому випадку штрафні (фінансові) санкції до підприємства не застосовуються.

Не відобразили дохід — сплатіть штраф

Підприємством нараховано дохід фізичній особі за ознакою доходу «106», з якого нараховано (утримано) податок на доходи фізичних осіб. Однак у формі № 1ДФ цей дохід не відображено. Яку передбачено відповідальність, якщо подати уточнюючу форму № 1ДФ?

Зазначимо, що невідображення будь-яких нарахованих (виплачених) доходів або податків, у тому числі за ознакою «106» у формі № 1ДФ є порушенням порядку її заповнення.

Тобто в такому випадку підприємство зобов’язане подати за відповідний квартал уточнюючу форму № 1ДФ та відобразити нараховані (виплачені) доходи й утриманий (перерахований) податок за відповідною ознакою.

При цьому подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн. (п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу).

Визначаємо звітний період та ознаку правильно

Працівника звільнено з підприємства (21.11.2016 р.). У грудні зазначеній особі нараховано премію за відпрацьований час. В якому звітному періоді та за якою ознакою відобразити у формі № 1ДФ нараховану премію? Чи потрібно буде ще раз проставляти в цій формі дату звільнення працівника?

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особливостей, визначених розділом IV Податкового кодексу.

Загальний оподатковуваний дохід — будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

При цьому загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця (пп. 164.1.2. п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу).

Тобто в даному випадку нараховані доходи у вигляді премії зазначеної фізичної особи оподатковуються у грудні за діючою ставкою (18 %).

При цьому у зв’язку з тим, що на час виплати доходу (премії) цю фізичну особу вже звільнено, то вона не є найманим працівником цього підприємства.

Отже, премія, нарахована звільненому працівнику у грудні, відображається у формі № 1ДФ за ІVквартал 2016 р. за ознакою «127». Дату звільнення у звітності цього періоду відображати не потрібно.

Перераховано, але не відображено

У графі нарахування «Загальна сума утриманого податку, збору» розділу II форми № 1ДФ за ІІІ квартал 2016 р. підприємство помилково відобразило суму перерахованого військового збору на 2 200 грн. менше ніж потрібно. Як в даному випадку діяти підприємству, чи обов’язково виправляти помилку, якщо збір до бюджету перераховано правильно?

У цьому випадку підприємство зобов’язане провести коригування даних та подати уточнюючу форму № 1ДФ за відповідний квартал (ІІІ квартал 2016 р.).

Водночас зазначимо, що платник податку не має право подавати уточнюючі розрахунки за будь який звітний (податковий період) до поданих ним раніше форм № 1ДФ під час проведення контро­люючим органом документальних планових та позапланових перевірок.

Для проведення коригування у формі № 1ДФ необхідно виключити рядок, в якому було допущено помилку. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення ****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

При цьому якщо податковим агентом у разі виявлених помилок таку звітність буде подано з порушенням встановлених строків, то до такого платника застосовується штраф у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн (п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Порушення

Розмір штрафу

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ

510 грн

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення

1 020 грн