Акциз

Акцизний податок

27.12.2016 / 14:24

З 22.11.2016 р. набрав чинності наказ № 841, яким викладено у новій редакції форму декларації акцизного податку та Порядок її заповнення та подання, затверджені наказом № 14.
Вперше податкову декларацію за новою формою слід подати не пізніше 20.01.2017 р. за грудень 2016 р.

Нумерація розділів

Слід звернути увагу, що нова форма декларації акцизного податку (далі — Декларація) складається із загальної частини, яка містить обов’язкові реквізити платника акцизного податку, та шести розділів А, Б, В, Г, Д, Е, що складаються платниками залежно від виду господарської діяльності, а також частини, що заповнюється працівниками ДФС України.

З метою уникнення помилок при заповненні Декларації з нумерації розділів вилучено літеру «Ґ», у зв’язку з чим розділ «Ґ» став розділом «Д», відповідно розділ «Д» — розділом «Е».

Підстави змін у формі

Зміни, внесені до форми Декларації, зумовлено змінами до Податкового кодексу, а саме:

  • осіб, які реалізують пальне, віднесено до платників акцизного податку (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу);
  • визначено об’єктом оподаткування операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН (пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу);
  • запроваджено СЕАРП та електронну акцизну накладну (статті 231 та 232 Кодексу);
  • змінено порядок обчислення акцизного податку з пального, при виробництві якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари (п. 217.6 ст. 217 Кодексу);
  • змінено одиницю виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного податку, з кілограмів на літри, доведені до температури 15 °С (пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу);
  • змінено ставку акцизного податку з роздрібної реалізації пального з адвалорної (5 %) на специфічну — 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару (пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Кодексу) та порядок обчислення податку з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті;
  • змінено базу оподаткування тютюнових виробів, вироблених та ввезених на митну територію України (підпункти 214.1.1 та 214.1.2 п. 214.1 ст. 214 Кодексу). Вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами та ввезеними на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, обчислюється з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

Нові додатки

Основними нововведеннями є те, що Декларацію доповнено новими додатками: «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу» (додаток 11) і «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування» (додаток 9, у зв’язку з чим додаток 9 попередньої редакції став додатком 10 нової форми).

Формою додатка 1¹ до Декларації передбачено відображення залишків пального на початок звітного періоду шляхом перенесення його значення із попередньої звітності.

Обсяг залишків пального на початок звітного періоду (станом на 01.12.2016 р.) за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (графа 3 додатка 1¹ до Декларації) зазначається за даними СЕАРП. У подальших звітних періодах залишки пального переноситимуться із попередньої звітності.

Додаток 1¹ до Декларації обов’язково заповнюється всіма платниками (юридичними та фізичними особами) акцизного податку, які реалізують пальне (в тому числі виробниками), незалежно від того, чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування.

Сума податкового зобов’язання, визначена у графі 20 додатка 11 до Декларації, переноситься до рядка В2, яким доповнено розділ В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» цієї Декларації.

Додаток 9 до Декларації заповнюється особою, яка отримує пальне, та подається разом із Декларацією та копіями документів, передбачених п. 231.10 ст. 231 Податкового кодексу, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

У зв’язку з доповненням Податкового кодексу нормою щодо зменшення сум акцизного податку до сплати на суму податку з використаної при виробництві пального підакцизної сировини додаток 1 до Декларації доповнено новою графою 17 «Сума акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з п. 217.6 ст. 217 Кодексу (грн)». Сума акцизного податку з цієї графи переноситься до рядка В 11.2, яким доповнено розділ В Декларації, і враховується при коригуванні податкового зобов’язання з акцизного податку.

При цьому для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації.

Сума податку щодо сировини, яка підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується. (п. 217.6 ст. 217 Податкового кодексу).

Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до Декларації викладено у новій редакції, відповідно до якої бланк цього додатка розділено на два розділи:

розділ І заповнюється суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі — платниками акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну;

розділ ІІ заповнюється суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі — платниками акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі пальним.

Зазначений додаток заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ.

Податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, який діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу (п. 217.3 ст. 217 Податкового кодексу).

Слід звернути увагу, що платники акцизного податку — особи, які реалізують пальне, а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, що підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

У разі якщо платник податків вважає, що форма Декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, він має право подати доповнення до Декларації за зразком, наведеним у додатку 10 до Декларації.

До інших додатків до Декларації внесено лише невеликі зміни та уточнення.

Відповідальність за неподання

Згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42